2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
Βασικό Μενού

Το σχολείο μας, μέσω της ένταξης σε υφιστάμενα ευρωπαϊκά δίκτυα, συμμετέχει εδώ και πολλά χρόνια σε κινητικότητες, οι οποίες έχουν σκοπό τόσο την επιμόρφωση του εκπαιδευτικού προσωπικού όσο και την εξοικείωση των  μαθητών με την ευρωπαϊκή κουλτούρα.  Μέσω των προγραμμάτων αυτών, προωθείται η ένταξη, η πολυμορφία, η περιβαλλοντική βιωσιμότητα και η καλλιέργεια ψηφιακών δεξιοτήτων.  

Ιστορία του σχολείου Το 2ο Γυμνάσιο Αγίου Νικολάου ιδρύθηκε το 1985.«Από τη διεύθυνση του 2ου Γυμνασίου Αγίου Νικολάου ανακοινώνεται ότι ο καθιερωμένος αγιασμός επί τη ενάρξει του νέου σχολικού έτους θα γίνει την Τετάρτη 11 Σεπτεμβρίου (1985), στις 4 το απόγευμα.            Σήμερα θα τοιχοκολληθούν οι πίνακες των μαθητών που θα εγγραφούν…

Το τμήμα Ένταξης είναι μια δομή της Ειδικής Αγωγής μέσα στα γενικά σχολεία που στόχο έχει την εκπαιδευτική και την ψυχοσυναισθηματική παρέμβαση με εξατομικευμένα προγράμματα στους μαθητές με ειδικές ανάγκη. Λειτουργεί μέσα και παράλληλα στο γενικό σχολείο σαν ξεχωριστό τμήμα.

Το σχολείο μας διαθέτει σε γονείς-κηδεμόνες, μαθητές και καθηγητές το σύστημα Σίσυφος.      Ο Σίσυφος είναι ένα ελεύθερο, ανοιχτού κώδικα, διαδικτυακό πληροφοριακό σύστημα για τα ελληνικά Σχολεία.   Προσφέρει :

Το σχολείο μας συμμετέχει σε προγράμματα πολιτιστικά τα οποία καλλιεργούν την αισθητική, την ανάδειξη και προώθηση στοιχείων πολιτισμού….  

Ενημέρωση γονέων και κηδεμόνων

Στον παρακάτω πίνακα μπορείτε να δείτε τις ώρες που μπορούν να σας ενημερώσουν οι καθηγητές. Η ενημέρωση βέβαια μπορεί να γίνει κι άλλες ώρες αρκεί να το επιτρέπει το ωρολόγιο πρόγραμμα των καθηγητών.

Erasmus

Το σχολείο μας, μέσω της ένταξης σε υφιστάμενα ευρωπαϊκά δίκτυα, συμμετέχει εδώ και πολλά χρόνια σε κινητικότητες, οι οποίες έχουν σκοπό τόσο την επιμόρφωση του εκπαιδευτικού προσωπικού όσο και την εξοικείωση των  μαθητών με την ευρωπαϊκή κουλτούρα.  Μέσω των προγραμμάτων αυτών, προωθείται η ένταξη, η πολυμορφία, η περιβαλλοντική βιωσιμότητα και η καλλιέργεια ψηφιακών δεξιοτήτων.  

Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων

Πρόεδρος: Θεοδωράκης Κων/νος – Αντιπρόεδρος: Δεμέτζου Ζηνοβία – Γραμματέας: Κασωτάκη Μαρία – Ταμίας:Τσιάμου Μαρία – Μέλος: Σγουρού Δημοκρατία – Αν. Μέλος: Γκλάβου Σιμόνα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ