ΠΡΩΙΝΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ

 1. Οι μαθητές είναι αναγκαίο να βρίσκονται στον αύλειο χώρο, ή στο ισόγειο σε περίπτωση κακοκαιρίας, εγκαίρως, πριν την έναρξη του σχολικού προγράμματος. Δεν επιτρέπεται η άνοδος στους ορόφους κατά τη διάρκεια της πρωινής συγκέντρωσης
 2. Όλοι οι μαθητές πρέπει να παρευρίσκονται στην πρωινή συγκέντρωση του σχολείου, γιατί είναι η μοναδική ευκαιρία ενημέρωσης όλης της σχολικής κοινότητας. Η εξώπορτα θα μένει κλειστή κατά τη διάρκεια της πρωινής συγκέντρωσης

 

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ – ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ

 1. Οι μαθητές οφείλουν να βρίσκονται στις αίθουσες διδασκαλίας πριν από την άφιξη του διδάσκοντα και την έναρξη της κάθε διδακτικής ώρας. Οι μαθητές που καθυστερούν να μπουν στην τάξη παίρνουν απουσία και αναφέρουν το λόγο της καθυστέρησης στον καθηγητή της τάξης. Σε περίπτωση μεγάλης καθυστέρησης προσέρχονται στο γραφείο της Δ/νσης για να αναφέρουν το λόγο, ώστε να γίνουν δεκτοί με άδεια της Δ/νσης. Αν η καθυστέρηση της 1ης ώρας οφείλεται στα μέσα συγκοινωνίας, είναι δυνατόν να επιτραπεί η είσοδος του μαθητή στην αίθουσα με άδεια μόνο της Διευθύντριας. Σε διαφορετική περίπτωση, θα παίρνουν απουσία. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις (π.χ. συνεργασία με καθηγητή, που αποδεικνύεται με ανάλογο δικαιολογητικό σημείωμα), ο μαθητής γίνεται δεκτός στην αίθουσα.
 2. Οι μαθητές οφείλουν να έχουν οπωσδήποτε μαζί τους τα απαραίτητα για κάθε μάθημα βιβλία και τετράδια.
 3. Κατά τη διάρκεια του μαθήματος οι μαθητές δεν ενοχλούν με ψιθύρους, συζητήσεις, γέλια ή οποιοδήποτε άλλο τρόπο. Δεν επιτρέπεται να διαταράσσουν τη ροή του μαθήματος και να παρεμποδίζουν την εκπαιδευτική διαδικασία. Επίσης, δεν απασχολούνται με την προετοιμασία άλλου μαθήματος ή με άσχετες προς το μάθημα ενασχολήσεις.
 4. Δεν επιτρέπονται οι ενδιάμεσες και μεμονωμένες απουσίες χωρίς άδεια από τη Δ/νση του σχολείου.
 5. Δεν επιτρέπεται να μεταφέρουν στους ορόφους και στις αίθουσες τρόφιμα ή ποτά. Επίσης, δεν τρώνε μέσα στην τάξη, ούτε μασάνε τσίχλες.
 6. Οι μαθητές έχουν το δικαίωμα να διατυπώνουν ελεύθερα τη γνώμη τους, να εκφράζουν χωρίς φόβο τις απορίες ή αντιρρήσεις τους και να ζητούν διευκρινίσεις για το μάθημα, εφόσον το θεωρούν απαραίτητο, αλλά πάντα με ευγένεια και αμοιβαίο σεβασμό και αποδοχή των απόψεων των άλλων, για τη διατήρηση ενός θετικού και υγιούς σχολικού κλίματος.

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑΤΑ

 1. Κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων οι αίθουσες διδασκαλίας κλειδώνονται από τους καθηγητές και οι μαθητές κατεβαίνουν στο προαύλιο. Παραμένουν στην αίθουσα μόνο σε περίπτωση αδιαθεσίας, με άδεια του εφημερεύοντα. Σε κάθε περίπτωση, υπακούουν στις υποδείξεις των εφημερευόντων.
 2. Δεν απομακρύνονται από το σχολικό χώρο για αγορά προϊόντων ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο, χωρίς την άδεια της Δ/νσης ή του εφημερεύοντα εκπαιδευτικού. Δεν συζητούν με εξωσχολικά πρόσωπα από τα κάγκελα της αυλής και δεν προσκαλούν φίλους τους μέσα στο χώρο του σχολείου.

 

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ

 1. Ο σεβασμός και η ευγένεια πρέπει να χαρακτηρίζουν τη συμπεριφορά των μαθητών στο σχολικό χώρο. Δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε μορφή βίας, λεκτική, σωματική ή ψυχολογική προς τους συμμαθητές τους.

 1. Σε περίπτωση οποιουδήποτε σχολικού προβλήματος ή διένεξης, οι μαθητές/τριες πρέπει να ενημερώνουν, με ειλικρίνεια και ακρίβεια ως προς την περιγραφή των γεγονότων, τον υπεύθυνο καθηγητή του τμήματος ή τον εφημερεύοντα (κατά την ώρα του διαλείμματος) χωρίς υπερβολές και διαστρεβλώσεις. Δεν επιτρέπεται κανενός είδους χειροδικία μεταξύ τους.

 1. Οι μαθητές δεν επιτρέπεται να εισέρχονται χωρίς ιδιαίτερα σοβαρό λόγο στο χώρο του γραφείου καθηγητών και της Διεύθυνσης. Υπεύθυνος για την αντιμετώπιση οποιουδήποτε προβλήματος είναι ο ορισμένος υπεύθυνος τμήματος καθηγητής, το όνομα του οποίου αναγράφεται στον πίνακα ανακοινώσεων του τμήματος.

 

ΑΔΕΙΕΣ ΕΞΟΔΟΥ

 1. Από το σχολείο: Κατά τη διάρκεια λειτουργίας του σχολείου οι πόρτες του προαυλίου παραμένουν κλειστές (2368/Γ2/9-1-07 εγκύκλιος ΥΠΕΠΘ) και οι μαθητές δεν επιτρέπεται να βγαίνουν έξω από το σχολείο. Οι μαθητές δε φεύγουν από το σχολείο χωρίς την άδεια του γονέα (έστω τηλεφωνική) και της διεύθυνσης. Σε περίπτωση ανάγκης για έκτακτη αποχώρηση ενημερώνεται ο γονέας/κηδεμόνας, για να παραλάβει το μαθητή/ τη μαθήτρια.

 1. Από την τάξη: Η έξοδος από την τάξη επιτρέπεται μόνο για πολύ σοβαρό λόγο και μόνο με την προϋπόθεση ότι ο μαθητής θα παρουσιαστεί στο γραφείο της Διευθύντριας. Στην πίσω σελίδα του απουσιολογίου καταγράφεται η ώρα εξόδου και επιστροφής του.

 1. Από την τάξη, για σχολικές δραστηριότητες: Επιτρέπονται στην περίπτωση που υπάρχει δικαιολογητικό σημείωμα για τη συγκεκριμένη δραστηριότητα, υπογεγραμμένο από τη Διευθύντρια, με την προϋπόθεση ότι ο μαθητής που έχει το σχετικό σημείωμα θα πάρει άδεια από τον διδάσκοντα της συγκεκριμένης ώρας, πριν από την έναρξη του μαθήματος.

 

ΚΑΠΝΙΣΜΑ

Σύμφωνα με εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας (76017/29.7.2002) ΤΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΑΥΣΤΗΡΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ.

 

 

ΚΙΝΗΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ

Σύμφωνα με την 103373/Δ1/22-06-2018 Εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας με θέμα «Χρήση Κινητών Τηλεφώνων και Ηλεκτρονικών Συσκευών στις σχολικές μονάδες»:

 1. Οι μαθητές ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙνα έχουν στην κατοχή τους κινητά τηλέφωνα εντός του σχολικού χώρου.

 1. Οι μαθητές δεν επιτρέπεται να έχουν στην κατοχή τους εκτός από κινητά τηλέφωνα και οποιαδήποτε άλλη ηλεκτρονική συσκευή ή παιχνίδι που διαθέτει σύστημα επεξεργασίας εικόνας, ήχου ή σύνδεσης με το διαδίκτυο εντός του σχολικού χώρου. Το σχολείο μπορεί να τους διαθέσει ανάλογο εξοπλισμό, ο οποίος χρησιμοποιείται κατά τη διάρκεια της διδακτικής πράξης και της εκπαιδευτικής διαδικασίας γενικότερα και μόνο υπό την εποπτεία/επίβλεψη του εκπαιδευτικού. Αν για οποιονδήποτε λόγο υπάρχει ανάγκη να επικοινωνήσουν τηλεφωνικά με τους γονείς τους, μπορούν να χρησιμοποιήσουν το τηλέφωνο του σχολείου.

Κάθε παρέκκλιση από τα ανωτέρω αποτελεί αντικείµενο παιδαγωγικού ελέγχου και αντιµετωπίζεται µε τις προβλεπόμενες σχολικές κυρώσεις.

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ – ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

 1. Ο χώρος του σχολείου, εσωτερικός και εξωτερικός, πρέπει να προστατεύεται από κάθε είδους ρύπανση ή φθορά από όλους όσοι συνυπάρχουν μέσα σε αυτόν.
 2. Οι μαθητές χρησιμοποιούν τις τουαλέτες χωρίς να συναθροίζονται ή να παραμένουν στους χώρους αυτούς.
 3. Δεν επιτρέπεται η αναγραφή συνθημάτων ή η με άλλους τρόπους καταστροφή θρανίων, καρεκλών και τοίχων του σχολείου. Μαθητής/τρια ή τμήμα που προκαλεί φθορές ή ρύπανση στο σχολικό περιβάλλον θα αναλαμβάνει το κόστος και τον κόπο αποκατάστασης. Την ευθύνη για την αποκατάσταση των ζημιών έχουν οι γονείς. Για την αποφυγή παρόμοιων φαινομένων, οι γονείς- κηδεμόνες οφείλουν να κάνουν τις απαραίτητες συστάσεις.

 1. Δεν επιτρέπεται η καταστροφή χαρτών, εποπτικών μέσων κάθε είδους ή σχολικών οργάνων. Το κόστος τους είναι υψηλό, γι’ αυτό κάθε καταστροφή που προκαλείται από μαθητές/τριες θα αποκαθίσταται από τους ίδιους. Ιδιαίτερα προσεκτικοί πρέπει να είναι στις αίθουσες εργαστηρίων και να σέβονται τον κανονισμό κάθε εργαστηρίου.
 2. Τα σχολικά βιβλία παρέχονται δωρεάν άπαξ, στην αρχή του σχολικού έτους, και οι μαθητές πρέπει να τα διατηρούν σε καλή κατάσταση.

 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΖΩΗ

 1. Το σχολείο θεωρεί τη συμμετοχή των μαθητών στις σχολικές δραστηριότητες εκπαιδευτικά επιβεβλημένη. Αυτό αφορά ιδιαίτερα στις εθνικές γιορτές και παρελάσεις.

 1. Πρέπει να ενθαρρύνεται και να διευκολύνεται η συμμετοχή των μαθητών σε συλλογικές προσπάθειες (καινοτόμα σχολικά προγράμματα, πολιτιστικές, αθλητικές, περιβαλλοντικές κ.λ.π.), χωρίς όμως αυτό να γίνεται σε βάρος των μαθημάτων. Στόχος είναι πάντα η απόκτηση δεξιοτήτων, ο εμπλουτισμός των γνώσεων και η ευαισθητοποίηση σε κοινωνικά θέματα.

 1. Οι μαθητές δεν πρέπει να φέρνουν στο σχολείο μεγάλα χρηματικά ποσά, ακριβά ρολόγια και γενικότερα αντικείμενα αξίας. Για τυχόν απώλεια τέτοιων αντικειμένων το σχολείο δεν έχει ευθύνη αντικατάστασης ή αναζήτησης. Εάν υπάρχει λόγος να φέρουν κάποια μέρα μαζί τους περισσότερα χρήματα ή κάποιο ακριβό αντικείμενο, μπορούν να τα παραδώσουν για φύλαξη στο Γραφείο της Διευθύντριας, διαφορετικά θα είναι οι ίδιοι υπεύθυνοι για τη φύλαξή τους.

 

ΠΟΙΝΕΣ

 1. Όταν ένας μαθητής υποπίπτει σε παράπτωμα, αυτό καταγράφεται, αφού πρώτα δοθούν εξηγήσεις στη Δ/ντρια ή στον Υποδ/ντή από το μαθητή και τον καθηγητή που τον αναφέρει, και ειδοποιούνται οι γονείς του. Όταν ο μαθητής τιμωρείται με αποβολή από τα μαθήματα, παραμένει στο σχολείο όλες τις ώρες λειτουργίας του και απασχολείται σύμφωνα με τις οδηγίες του Υποδιευθυντή ή άλλου εκπαιδευτικού. Της ποινής πάντα προηγείται ή έπεται συζήτηση με τον καθηγητή που επέβαλε την ποινή ή/και με τον Σύμβουλο Σχολικής Ζωής.

 

Είδη Ποινών

 1. Παρατήρηση, με πιθανή ωριαία απομάκρυνση από το μάθημα. Ο μαθητής που απομακρύνεται από τον καθηγητή κατά την ώρα του μαθήματος είναι υποχρεωμένος να το αναφέρει στη διεύθυνση του σχολείου και παίρνει απουσία.
 2. Επίπληξη
 3. Αποβολή από τα μαθήματα μέχρι 2 μέρες
 4. Αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος.

Θέματα που παρουσιάζονται και δεν προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό
αντιμετωπίζονται κατά περίπτωση από τη Δ/νση και τον Σύλλογο των καθηγητών,
σύμφωνα με την εκπαιδευτική νομοθεσία.