Το σχολείο μας, μέσω της ένταξης σε υφιστάμενα ευρωπαϊκά δίκτυα, συμμετέχει εδώ και πολλά χρόνια σε κινητικότητες, οι οποίες έχουν σκοπό τόσο την επιμόρφωση του εκπαιδευτικού προσωπικού όσο και την εξοικείωση των  μαθητών με την ευρωπαϊκή κουλτούρα.  Μέσω των προγραμμάτων αυτών, προωθείται η ένταξη, η πολυμορφία, η περιβαλλοντική βιωσιμότητα και η καλλιέργεια ψηφιακών δεξιοτήτων.

 

Εrasmus-ΚΑ1 2014-21
School libraries: promoting readers, values,literacies

Erasmus KA122