Η Ευρωπαϊκή δράση E-Twinning είναι μία συμπεριληπτική ψηφιακή πλατφόρμα στην οποία, μαθητές κι εκπαιδευτικοί από διάφορες ευρωπαϊκές χώρες συνεργάζονται, δημιουργούν φιλικούς δεσμούς και παράγουν εκπαιδευτικό υλικό. Στο σχολείο μας, χάρη στην υψηλής ποιότητας εργασία του στην πλατφόρμα αυτήν, απονεμήθηκε πρόσφατα η Ευρωπαϊκή Ετικέτα Ποιότητας

 

School Libraries 2020-2022
Schule bei uns und bei euch 2017
Music and Dance 2015
Europia (Quality Label Award) 2019-2021
Dies Haus ist mein und doch nicht mein 2016
Show me your city 2009