Αποσφράγιση προσφορών για την επίσκεψη της ρητορικής ομάδας στο Ρέθυμνο

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΞΗΣ  16/15-03-24 της Δ/ΝΤΡΙΑΣ ΤΟΥ 2 ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Σήμερα, Παρασκευή 15 Μαρτίου 2024 και ώρα 13.00 π.μ, η επιτροπή που συστάθηκε με την υπ. αρ. 15/14-03-24 πράξη της Διευθύντριας του σχολείου προχώρησε σε αποσφράγιση των προσφορών για την επίσκεψη της ρητορικής ομάδας του σχολείου στο Ρέθυμνο. Η επιτροπή διαπίστωσε ότι κατατέθηκαν εμπρόθεσμα 4…

Διαβάστε περισσότερα

Αποσφράγιση προσφορών για την εκδρομή στην Αθήνα 15-19 Φεβρουαρίου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΞΗΣ  11/24-01-24 της Δ/ΝΤΡΙΑΣ ΤΟΥ 2ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Σήμερα, Τετάρτη 24 Ιανουαρίου 2024 και ώρα 10.00 π.μ, η επιτροπή που συστάθηκε με την υπ. αρ. 10/22-01-24 πράξη της Διευθύντριας του σχολείου προχώρησε σε αποσφράγιση των προσφορών για την επίσκεψη της θεατρικής ομάδας του σχολείου στην Αθήνα. Η επιτροπή διαπίστωσε ότι κατατέθηκαν εμπρόθεσμα 3 προσφορές…

Διαβάστε περισσότερα

Ακύρωση ανάθεσης

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΞΗΣ  9/18-10-23 της Δ/ΝΤΡΙΑΣ ΤΟΥ 2ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Σήμερα, Τετάρτη  18 Οκτωβρίου 2023 και ώρα 11.00 μ.μ, συνεδρίασε η επιτροπή που αποσφράγισε τις προσφορές για την επίσκεψη της Γ τάξης του σχολείου στη Βουλή, μετά από τη γραπτή δήλωση των υπευθύνων του ταξιδιωτικού γραφείου Connection Travel ότι αδυνατούν  να  οργανώσουν την επίσκεψη στην…

Διαβάστε περισσότερα

Αποσφράγιση προσφορών για την εκδρομή στη Βουλή στις 8-11-2023

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΞΗΣ  8/17-10-23 της Δ/ΝΤΡΙΑΣ ΤΟΥ 2ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Σήμερα, Τρίτη 17 Οκτωβρίου 2023 και ώρα 13.00 μ.μ, η επιτροπή που συστάθηκε με την υπ. αρ. 7/10-10-23 πράξη της Διευθύντριας του σχολείου προχώρησε σε αποσφράγιση των προσφορών για την επίσκεψη της Γ τάξης του σχολείου στη Βουλή. Οι προσφορές που κατατέθηκαν ήταν οι εξής…

Διαβάστε περισσότερα

Αποσφράγιση προσφορών (εκδρομή Σαντορίνη)

Ακριβές αντίγραφο από την Πράξη 6 του Βιβλίου Πράξεων της Διευθύντριας του 2ου Γυμνασίου Αγίου Νικολάου   Σήμερα, Πέμπτη 17 Μαρτίου 2022 και ώρα 10.00 μμ συνεδρίασε η επιτροπή που συστήθηκε με την πράξη 4/14.03.2022 της Διευθύντριας του Σχολείου για την αποσφράγιση των προσφορών για τη μετακίνηση της περιβαλλοντικής ομάδας του σχολείου στη Σαντορίνη, από 12 έως 14 Μαΐου2022. Η επιτροπή διαπίστωσε πως έχουν κατατεθεί 4 προσφορές. Η χαμηλότερη τιμή…

Διαβάστε περισσότερα

Αποσφράγιση προσφορών (εκδρομή στα Χανιά)

Ακριβές αντίγραφο από την Πράξη 5 του Βιβλίου Πράξεων της Διευθύντριας του 2ου Γυμνασίου Αγίου Νικολάου   Σήμερα, Πέμπτη 17 Μαρτίου 2022 και ώρα 10.00 μμ συνεδρίασε η επιτροπή που συστήθηκε με την πράξη 4/14.03.2022 της Διευθύντριας του Σχολείου για την αποσφράγιση των προσφορών για τη μετακίνηση της Γ τάξης του σχολείου σταΧανιά, από 14 έως 15 Απριλίου 2022. Η επιτροπή διαπίστωσε πως έχουν κατατεθεί 4 προσφορές. Η χαμηλότερη τιμή κάθε προσφοράς,…

Διαβάστε περισσότερα

Αποσφράγιση προσφορών για επίσκεψη στη Βουλή

Ακριβές αντίγραφο από την Πράξη 6 του Βιβλίου Πράξεων της Διευθύντριας του 2ου Γυμνασίου Αγίου Νικολάου Σήμερα, Τετάρτη 29 Ιανουαρίου 2020 και ώρα 12.45 μμ συνεδρίασε η επιτροπή που συστήθηκε με την πράξη 1/30.9.2019 της Διευθύντριας του Σχολείου για την αποσφράγιση των προσφορών για τη μετακίνηση της Γ τάξης του σχολείου στην Αθήνα (επίσκεψη στη…

Διαβάστε περισσότερα

Αποσφράγιση προσφορών εκδρομής στην Αθήνα

Ακριβές αντίγραφο από την Πράξη 5 του Βιβλίου Πράξεων της Διευθύντριας  του 2ου Γυμνασίου Αγίου Νικολάου Σήμερα, Δευτέρα 23 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 12.45 μμ συνεδρίασε η επιτροπή που συστήθηκε με την πράξη 1/30.9.2019 της Διευθύντριας του Σχολείου για την αποσφράγιση των προσφορών για τη μετακίνηση της θεατρικής ομάδας στην Αθήνα, στο πλαίσιο πολιτιστικού προγράμματος (29.1.2020 – 2.2.2020). Η επιτροπή…

Διαβάστε περισσότερα

Αποσφράγιση προσφορών για επίσκεψη στην Αθήνα

Πράξη 3η Σήμερα, Πέμπτη 8, Νοεμβρίου 2018 και ώρα 1:30 μ.μ συνεδρίασε η επιτροπή που συστήθηκε με την πράξη 1/19-9-18 της Δ/ντριας του σχολείου με βάση το αρ.12 της Υ.Α 33120/ΓΔ4/Φ681/2017, για την αποσφράγιση προσφορών των ταξιδιωτικών γραφείων σύμφωνα με την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (αρ.πρωτ.1100/31-10-18) για επίσκεψη στην Αθήνα. Οι προσφορές ήταν η εξής: Smart…

Διαβάστε περισσότερα