ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΞΗΣ  11/24-01-24 της Δ/ΝΤΡΙΑΣ ΤΟΥ 2ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Σήμερα, Τετάρτη 24 Ιανουαρίου 2024 και ώρα 10.00 π.μ, η επιτροπή που συστάθηκε με την υπ. αρ. 10/22-01-24 πράξη της Διευθύντριας του σχολείου προχώρησε σε αποσφράγιση των προσφορών για την επίσκεψη της θεατρικής ομάδας του σχολείου στην Αθήνα.
Η επιτροπή διαπίστωσε ότι κατατέθηκαν εμπρόθεσμα 3 προσφορές (αναφέρεται η χαμηλότερη τιμή για 2 διανυκτερεύσεις):

1) Vai travel: 213
2) Landmarks travel: 180
3) Kalamaki Travel: 179

 

Επίσης κατατέθηκαν προσφορές από τα γραφεία Kaldi tours και Lifestyle travel, οι οποίες ήταν εκπρόθεσμες.
Η επιτροπή, αφού μελέτησε προσεκτικά τις προσφορές, έκρινε προσφορότερη εκείνη του Landmarks travel, η οποία ανταποκρινόταν πλήρως σε όσα απαιτούσε η σχετική προκήρυξη του σχολείου. Η προσφορά του Kalamaki Travel, παρότι χαμηλότερη, απορρίφθηκε για τους εξής λόγους:

  • τα δωμάτια των μαθητών ήταν 4κλινα και 3κλινα και όχι 3κλινα και 2κλινα, όπως ζητούσε η προκήρυξη
  • δεν υπήρχε δέσμευση για επιστροφή χρημάτων σε μαθητή που θα χρειαζόταν να ακυρώσει τη συμμετοχή του λόγω ανωτέρας βίας, όπως ρητά απαιτούσε η προκήρυξη
  • δεν ανέφερε τη ναυτιλιακή εταιρία, με αποτέλεσμα να μη γνωρίζουμε αν έχει γίνει κράτηση ή όχι

 

Η επιτροπή αποφάσισε να αναθέσει στο Landmarks travel την οργάνωση της επίσκεψης στην Αθήνα