Φύλλο εργασίας – Ρούσσος Κούνδουρος

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΜΑΣ: ΡΟΥΣΣΟΣ ΚΟΥΝΔΟΥΡΟΣ ………………………………………………………………………………………… Χώρος εργασίας: Σχολική βιβλιοθήκη   Χωριστείτε σε 4 ομάδες. Κάθε μία θα αναλάβει μία από τις παρακάτω εργασίες:   ΕΡΓΑΣΙΑ 1 Καταγράψτε σε ένα αρχείο word τα βασικά στοιχεία της βιογραφίας του Ρούσσου Κούνδουρου (1 παράγραφος). Πηγή: Γενικά αρχεία του κράτους – Αρχείο Ρούσσου Κούνδουρου https://greekarchivesinventory.gak.gr/index.php/376 Η καταγραφή…

Διαβάστε περισσότερα