Η σημασία της διδασκαλίας του μαθήματος της ιστορίας είναι αδιαμφισβήτητη. Έχουμε, όμως, παρατηρήσει ότι ως μάθημα κουράζει και απωθεί τους μαθητές, οι οποίοι το έχουν συνδέσει με στείρα απομνημόνευση και παπαγαλία. Αποτελεί, λοιπόν, μεγάλη πρόκληση για κάθε διδάσκοντα η υιοθέτηση μεθόδων και τεχνικών, που θα κάνουν τη διδασκαλία αυτή περισσότερο εύληπτη, ενδιαφέρουσα και ευχάριστη για τους μαθητές. Στο πλαίσιο αυτό απαιτείται αντικατάσταση του παραδοσιακού δασκαλοκεντρικού μοντέλου παροχής γνώσεων και εφαρμογή ενός πιο σύγχρονου, μαθητοκεντρικού, στο οποίο οι μαθητές αναζητούν και ανακαλύπτουν μόνοι τους τη γνώση.

Παρατηρούμε, παράλληλα, ότι οι μαθητές μας έχουν ελάχιστες γνώσεις για την τοπική ιστορία, ενώ έχει μεγάλη σημασία, καθώς η γνώση του τόπου μας συμβάλλει στη διαμόρφωση ενεργών και συνειδητοποιημένων πολιτών. Πρόκειται για ένα αντικείμενο που δεν περιλαμβάνεται στο αναλυτικό πρόγραμμα, όμως μπορεί να συσχετιστεί με πολλά μαθήματα (π.χ. ιστορία, λογοτεχνία, γεωγραφία, μουσική).  Για τους λόγους αυτούς αποφασίσαμε να βρούμε ένα τρόπο προσέγγισης της τοπικής ιστορίας, που να κεντρίσει το ενδιαφέρον των μαθητών και να αλλάξει τη στάση τους γενικότερα απέναντι στο μάθημα της ιστορίας, δίνοντάς τους όμως παράλληλα και γνώσεις για την τοπική ιστορία, ώστε να γνωρίσουν και να αγαπήσουν τον τόπο που ζουν.

Έτσι, το σχολικό έτος 2023-24 αποφασίσαμε να δουλέψουμε πιλοτικά στη διδασκαλία θεμάτων τοπικής ιστορίας. Στόχοι μας είναι η εφαρμογή καινοτόμων διδακτικών πρακτικών και η ανάπτυξη νέου εκπαιδευτικού υλικού. Οι νέες πρακτικές και το νέο υλικό θα είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του σχολείου για κάθε ενδιαφερόμενο και θα χρησιμοποιηθούν από τους φιλολόγους μας, και φέτος και τα επόμενα χρόνια.

Στο πλαίσιο της δράσης μας αυτής ενταχθήκαμε σε δύο δίκτυα μελέτης της τοπικής ιστορίας. Το πρώτο αποτελείται από 4 σχολεία του νομού μας: το 2ο Γυμνάσιο Αγίου Νικολάου, το Γυμνάσιο Κριτσάς, το Γυμνάσιο Τζερμιάδων και το Γυμνάσιο Κουτσουρά. Το δεύτερο είναι εθνικό, συντονίζεται από το Πειραματικό ΓΕΛ Πατρών και αποτελείται από 400 σχολεία από όλη την Ελλάδα.

Οι δραστηριότητες που προγραμματίζουμε χωρίζονται σε 4 ενότητες: