ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΜΑΣ: ΡΟΥΣΣΟΣ ΚΟΥΝΔΟΥΡΟΣ

…………………………………………………………………………………………

Χώρος εργασίας: Σχολική βιβλιοθήκη

 

Χωριστείτε σε 4 ομάδες. Κάθε μία θα αναλάβει μία από τις παρακάτω εργασίες:

 

ΕΡΓΑΣΙΑ 1

Καταγράψτε σε ένα αρχείο word τα βασικά στοιχεία της βιογραφίας του Ρούσσου Κούνδουρου (1 παράγραφος).

Πηγή: Γενικά αρχεία του κράτους – Αρχείο Ρούσσου Κούνδουρου

https://greekarchivesinventory.gak.gr/index.php/376

Η καταγραφή σας πρέπει να συμπεριλαμβάνει τα παρακάτω:

  • Τόπο/χρονολογία γέννησης/θανάτου, τρόπος θανάτου
  • Σπουδές, επάγγελμα
  • Οικογένεια
  • Συμμετοχή σε πόλεμο
  • Συμμετοχή στην πολιτική

…………………………………………………………………………………………..

ΕΡΓΑΣΙΑ 2

Καταγράψτε σε ένα αρχείο word στοιχεία για την προσφορά του Ρούσσου Κούνδουρου στην πόλη μας από τα παρακάτω βιβλία (1 παράγραφος):

  • Ο Άγιος Νικόλαος και η Περιοχή του, εκδ. Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Λασιθίου, 2010

Σελ. 347-355

  • Ο Άγιος Νικόλαος και η Περιοχή του, εκδ. Δετοράκη, 2000

Σελ. 122-128

Για την καταγραφή πρέπει να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις:

  1. Σε ποιον τομέα προσέφερε;
  2. Πώς;

…………………………………………………………………………………………..

 

ΕΡΓΑΣΙΑ 3

Αναζητήστε στο διαδίκτυο φωτογραφίες για τον Ρούσσο Κούνδουρο

…………………………………………………………………………………………

ΕΡΓΑΣΙΑ 4

Συνθέστε τα στοιχεία που θα καταγράψουν οι παραπάνω ομάδες σε μία power point παρουσίαση.  Μετά, παρουσιάστε την εργασία σας στην ολομέλεια της τάξης