Ακριβές αντίγραφο από την Πράξη 6 του Βιβλίου Πράξεων της Διευθύντριας

του 2ου Γυμνασίου Αγίου Νικολάου

Σήμερα, Τετάρτη 29 Ιανουαρίου 2020 και ώρα 12.45 μμ συνεδρίασε η επιτροπή που συστήθηκε με την πράξη 1/30.9.2019 της Διευθύντριας του Σχολείου για την αποσφράγιση των προσφορών για τη μετακίνηση της Γ τάξης του σχολείου στην Αθήνα (επίσκεψη στη Βουλή, 11.3.2020 – 15.3.2020).

Η επιτροπή διαπίστωσε πως έχουν κατατεθεί 5προσφορές. Η χαμηλότερη τιμή κάθε προσφοράς, με βάση την προκήρυξη του σχολείου και τις απαιτήσεις που έχουν τεθεί σε αυτήν, έχει ως εξής:

1)     Kaldi Tours  165

2)     Fiorentzis Travel 168

3)     Le Grand 156

4)     Landmarks 173

5) Terra Santa 180,5

 Η επιτροπή διαπίστωσε ότι η πιο συμφέρουσα είναι η 3η προσφορά και ομόφωνα αποφάσισε να αναθέσει τη μετακίνηση στο γραφείο Le Grand(ενστάσεις ως τη Δευτέρα 3/2/20, στις 12.30μμ).

Κλείνεται η πράξη και υπογράφεται ως ακολούθως:

Η Διευθύντρια                                                             Τα Μέλη

Leave a Comment