Ακριβές αντίγραφο από την Πράξη 5 του Βιβλίου Πράξεων της Διευθύντριας 

του 2ου Γυμνασίου Αγίου Νικολάου

Σήμερα, Δευτέρα 23 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 12.45 μμ συνεδρίασε η επιτροπή που συστήθηκε με την πράξη 1/30.9.2019 της Διευθύντριας του Σχολείου για την αποσφράγιση των προσφορών για τη μετακίνηση της θεατρικής ομάδας στην Αθήνα, στο πλαίσιο πολιτιστικού προγράμματος (29.1.2020 – 2.2.2020).

Η επιτροπή διαπίστωσε πως έχουν κατατεθεί 4 προσφορές. Η χαμηλότερη τιμή κάθε προσφοράς, με βάση την προκήρυξη του σχολείου και τις απαιτήσεις που έχουν τεθεί σε αυτή, έχει ως εξής:

1)     Kaldi Tours 168 €

2)     Vai Travel 188 €

3)     Le Grand 170 €

4)     Landmarks 167 €

Η επιτροπή διαπίστωσε ότι η πιο συμφέρουσα είναι η 4η προσφορά και ομόφωνα αποφάσισε να αναθέσει τη μετακίνηση στο γραφείο Landmarks (ενστάσεις ως τη Δευτέρα 30/12/19, στις 12.30μμ).

Κλείνεται η πράξη και υπογράφεται ως ακολούθως:

Η Διευθύντρια                                                               Τα Μέλη

 

 

 

 

Leave a Comment