ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΞΗΣ  16/15-03-24 της Δ/ΝΤΡΙΑΣ ΤΟΥ 2 ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Σήμερα, Παρασκευή 15 Μαρτίου 2024 και ώρα 13.00 π.μ, η επιτροπή που συστάθηκε με την υπ. αρ. 15/14-03-24 πράξη της Διευθύντριας του σχολείου προχώρησε σε

αποσφράγιση των προσφορών για την επίσκεψη της ρητορικής ομάδας του σχολείου στο Ρέθυμνο.
Η επιτροπή διαπίστωσε ότι κατατέθηκαν εμπρόθεσμα 4 προσφορές (αναφέρεται η χαμηλότερη τιμή για 2 διανυκτερεύσεις):

1)      GRAND TOURS: 180

2)      ARMYRAS: 170

3)      EUROTRANS PC IKE: 96

4)      ΚΑΛΑΜΑΚΙ TRAVEL: 119,9

 

Η επιτροπή, αφού μελέτησε προσεκτικά τις προσφορές, θεώρησε καλύτερη εκείνη του EUROTRANS PC IKE και αποφάσισε να αναθέσει στο EUROTRANS PC IKE την οργάνωση της επίσκεψης στο Ρέθυμνο.