ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΞΗΣ  9/18-10-23 της Δ/ΝΤΡΙΑΣ ΤΟΥ 2ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Σήμερα, Τετάρτη  18 Οκτωβρίου 2023 και ώρα 11.00 μ.μ, συνεδρίασε η επιτροπή που αποσφράγισε τις προσφορές για την επίσκεψη της Γ τάξης του σχολείου στη Βουλή, μετά από τη γραπτή δήλωση των υπευθύνων του ταξιδιωτικού γραφείου Connection Travel ότι αδυνατούν  να  οργανώσουν την επίσκεψη στην τιμή που είχαν δώσει στην προσφορά τους. Ως εκ τούτου, η οργάνωση της επίσκεψης ανατίθεται στο επόμενο μειοδότη, δηλαδή το Kalamaki Travel.