ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΞΗΣ  8/17-10-23 της Δ/ΝΤΡΙΑΣ ΤΟΥ 2ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Σήμερα, Τρίτη 17 Οκτωβρίου 2023 και ώρα 13.00 μ.μ, η επιτροπή που συστάθηκε με την υπ. αρ. 7/10-10-23 πράξη της Διευθύντριας του σχολείου προχώρησε σε αποσφράγιση των προσφορών για την επίσκεψη της Γ τάξης του σχολείου στη Βουλή.
Οι προσφορές που κατατέθηκαν ήταν οι εξής (αναφέρεται η χαμηλότερη τιμή για 2 διανυκτερεύσεις):
1. Connection travel: 149
2. Vai travel: 208
3. Landmarks travel: 184
4. Kaldi tours: 189
5. Kalamaki Travel: 169
6. Le Grand: δεν υπάρχει προσφορά για 2 διανυκτερεύσεις
7. Fiorentzis travel (εκπρόθεσμη): 175
Η επιτροπή, αφού μελέτησε προσεκτικά όλες τις προσφορές, έκρινε προσφορότερη εκείνη του Connection travel και αποφάσισε να του αναθέσει την οργάνωση της επίσκεψης στη Βουλή