Ως αποτέλεσμα της περσινής συμμετοχής μας στον πανελλήνιο διαγωνισμό BRAVO SCHOOLS, σήμερα παραλάβαμε το πιστοποιητικό ένταξης του σχολείου μας στο Δίκτυο Σχολείων Πρεσβευτών για τους Παγκόσμιους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης! Συγχαίρουμε θερμά τους εκπαιδευτικούς, τους μαθητές και τις μαθήτριες του σχολείου μας που εργάστηκαν για το αποτέλεσμα αυτό!