Το τμήμα Ένταξης είναι μια δομή της Ειδικής Αγωγής μέσα στα γενικά σχολεία που στόχο έχει την εκπαιδευτική και την ψυχοσυναισθηματική παρέμβαση με εξατομικευμένα προγράμματα στους μαθητές με ειδικές ανάγκη. Λειτουργεί μέσα και παράλληλα στο γενικό σχολείο σαν ξεχωριστό τμήμα.