Σε εκπαιδευτικό πρόγραμμα της Action Aid για εκπαιδευτικούς και μαθητές, με τίτλο “Μαθητική εβδομάδα δράσης: Η δύναμη στο πιάτο σου”, συμμετείχαμε με την αποστολή 3 αφισών με θέμα τη διατροφική δικαιοσύνη – τρόφιμα για όλο τον κόσμο.