Το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού της Ελλάδας και το Τμήμα Δημοσίων Υποθέσεων της Πρεσβείας των ΗΠΑ στην Αθήνα ανακοινώνουν τη συνέχιση του προγράμματος ανταλλαγής μαθητών/τριών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης “Future Leaders Exchange Program” (FLEX) για το έτος 2024-2025.
Το πρόγραμμα FLEX προσφέρει υποτροφίες σε μαθητές/τριες από την Ελλάδα δίνοντάς τους την ευκαιρία να φοιτήσουν σε αμερικανικά σχολεία, για ένα (1) σχολικό έτος (2024-2025), φιλοξενούμενοι από αμερικανικές οικογένειες υποδοχής. Οι μαθητές επιλέγονται μέσω ενός αξιοκρατικού και χωρίς κόστος διαγωνισμού, που είναι
ανοιχτός σε όσους/όσες πληρούν τα παρακάτω κριτήρια:
▪ Κατά το σχολικό έτος 2023-2024 φοιτούν στην Γ’ Γυμνασίου ή στην Α’ Λυκείου και είναι γεννημένοι από 15 Ιουλίου 2006 έως 15 Ιουλίου 2009.
▪ Έχουν γενικό μέσο όρο βαθμολογίας ίσο ή μεγαλύτερο του 13,1/20.
▪ Έχουν γνώση της αγγλικής γλώσσας.
▪ Είναι Έλληνες πολίτες και δικαιούνται διεθνές διαβατήριο.
▪ Πληρούν τις προϋποθέσεις για να τους χορηγηθεί βίζα για τις Η.Π.Α.
Ο διαγωνισμός είναι ανοιχτός και σε μαθητές/τριες με αναπηρία.
Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να συμπληρώσουν την ηλεκτρονική αίτηση για το πρόγραμμα στον ιστότοπο ais.americancouncils.org/flex έως τις 10 Οκτωβρίου 2023.
Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37  Τ.Κ. – Πόλη: 151 80, Μαρούσι  Πληροφορίες: Θεοφανώ Τσακανίκα Τηλέφωνο: 210 344 3210 E-mail: tsakanika@minedu.gov.gr Μαρούσι, 15.09.2023
Το FLEX χρηματοδοτείται αποκλειστικά από το Υπουργείο Εξωτερικών (US Department of State) των ΗΠΑ και οργανώνεται από το μη κερδοσκοπικό οργανισμό «Αμερικανικά Συμβούλια για τη Διεθνή Εκπαίδευση / American Councils for International Education» (https://www.americancouncils.org/).
Περισσότερες πληροφορίες καθώς και οδηγίες για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό βρίσκονται στo σύνδεσμο https://greece.americancouncils.org/, ενώ, οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται απευθείας στο γραφείο των Αμερικανικών Συμβουλίων Ελλάδας (κα Φράγκου, +30 694 660 4002, flex.gr@americancouncils.org). Επίσης, πληροφορίες για το Πρόγραμμα FLEX είναι δυνατόν να αντληθούν και από τους παρακάτω ιστότοπους:
https://www.discoverflex.org/
www.facebook.com/flexingreece
www.instagram.com/flexgreece/
Οι ωφελούμενοι/ες των εν θέματι υποτροφιών, όταν επιστρέψουν στην Ελλάδα, προκειμένου να συνεχίσουν τη φοίτησή τους στα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
υπάγονται στις διατάξεις της υπ’ αριθ. 79942/ΓΔ4/21.05.2019 (Β΄ 2005) Υπουργικής Απόφασης «Εγγραφές, μετεγγραφές, φοίτηση και θέματα οργάνωσης της σχολικής ζωής στα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ