Θεοδωράκης Κων/νος
Δεμέτζου Ζηνοβία
 
Κασωτάκη Μαρία
Τσιάμου Μαρία
Σγουρού Δημοκρατία
Γκλάβου Σιμόνα

Πρόεδρος: Θεοδωράκης Κων/νος – Αντιπρόεδρος: Δεμέτζου Ζηνοβία – Γραμματέας: Κασωτάκη Μαρία – Ταμίας:Τσιάμου Μαρία – Μέλος: Σγουρού Δημοκρατία – Αν. Μέλος: Γκλάβου Σιμόνα