Τζιράκης Δημήτρης
Ατσαλάκης Στέργιος
Κασωτάκη Μαρία
Σγουρού Δημοκρατία
Χωραφάς Μιχάλης
1ο Πιταροκοίλη Πόπη
2 ο Κουτάντος Λευτέρης
3ο Χουρδάκη Κάλλια
4ο Price-Πετράκη Carla

Πρόεδρος: Τζιράκης Δημήτρης – Αντιπρόεδρος: Ατσαλάκης Στέργιος – Γενικός Γραμματέας: Κασωτάκη Μαρία – Ταμίας:Σγουρού Δημοκρατία – Ειδικός Γραμματέας-Μέλος: Χωραφάς  Μιχάλης – Αναπληρωματικά μέλη :1ο Πιταροκοίλη Πόπη, 2 ο Κουτάντος Λευτέρης, 3ο Χουρδάκη Κάλλια, 4ο Price-Πετράκη Carla