Αποσφράγιση προσφορών (εκδρομή Σαντορίνη)

Ακριβές αντίγραφο από την Πράξη 6 του Βιβλίου Πράξεων της Διευθύντριας του 2ου Γυμνασίου Αγίου Νικολάου   Σήμερα, Πέμπτη 17 Μαρτίου 2022 και ώρα 10.00 μμ συνεδρίασε η επιτροπή που συστήθηκε με την πράξη 4/14.03.2022 της Διευθύντριας του Σχολείου για την αποσφράγιση των προσφορών για τη μετακίνηση της περιβαλλοντικής ομάδας του σχολείου στη Σαντορίνη, από 12 έως 14 Μαΐου2022. Η επιτροπή διαπίστωσε πως έχουν κατατεθεί 4 προσφορές. Η χαμηλότερη τιμή…

Περισσότερα

Αποσφράγιση προσφορών (εκδρομή στα Χανιά)

Ακριβές αντίγραφο από την Πράξη 5 του Βιβλίου Πράξεων της Διευθύντριας του 2ου Γυμνασίου Αγίου Νικολάου   Σήμερα, Πέμπτη 17 Μαρτίου 2022 και ώρα 10.00 μμ συνεδρίασε η επιτροπή που συστήθηκε με την πράξη 4/14.03.2022 της Διευθύντριας του Σχολείου για την αποσφράγιση των προσφορών για τη μετακίνηση της Γ τάξης του σχολείου σταΧανιά, από 14 έως 15 Απριλίου 2022. Η επιτροπή διαπίστωσε πως έχουν κατατεθεί 4 προσφορές. Η χαμηλότερη τιμή κάθε προσφοράς,…

Περισσότερα

[2ο

zpPOtc65zqwgz4POsc+CISDOnyDOuc+Dz4TPjM+Ezr/PgM6/z4Igz4POsc+C IM+Dz4TOvyBodHRwczovL3d3dy4yZ3ltYWduaS5nciDOsc69zrHOss6xzrjO vM6vz4PPhM63zrrOtSDOsc+Fz4TPjM68zrHPhM6xIM+Dz4TOvyBXb3JkUHJl c3MgNS45LjIuDQoNCs6UzrXOvSDOsc+AzrHOuc+Ezr/Pjc69z4TOsc65IM+A zrXPgc6xzrnPhM6tz4HPiSDOtc69zq3Pgc6zzrXOuc61z4IgzrHPgM+MIM+E zrfOvSDPgM67zrXPhc+Bzqwgz4POsc+CLiDOk865zrEgz4DOtc+BzrnPg8+D z4zPhM61z4HOtc+CIM+AzrvOt8+Bzr/Phs6/z4HOr861z4Igz4PPh861z4TO uc66zqwgzrzOtSDPhM63zr0gzq3Ous60zr/Pg863IDUuOS4yLCDOtM61zq/P hM61IM+EzrfOvSDPg8+HzrXPhM65zrrOriDOv864z4zOvc63IM+Ezr/PhSBX b3JkUHJlc3MNCmh0dHBzOi8vd3d3LjJneW1hZ25pLmdyL3dwLWFkbWluL2Fi b3V0LnBocA0KDQrOlc6szr0gzrHOvc+EzrnOvM61z4TPic+Azq/Pg861z4TO tSDOv8+Azr/Ouc6xzrTOrs+Azr/PhM61IM+Az4HPjM6yzrvOt868zrEgzq4g z4fPgc61zrnOrM62zrXPg8+EzrUgz4XPgM6/z4PPhM6uz4HOuc6+zrcsIM6/ zrkgzrXOuM61zrvOv869z4TOrc+CIM+Dz4TOvyDPhs+Mz4HOv8+Fzrwgz4TO v8+FIFdvcmRQcmVzcy5vcmcgzrzPgM6/z4HOtc6vIM69zrEgz4POsc+CIM6y zr/Ot864zq7Pg861zrkuDQpodHRwczovL2VsLndvcmRwcmVzcy5vcmcvc3Vw cG9ydC9mb3J1bXMvIA0KDQrOiM+HzrXPhM61IM61z4DOr8+DzrfPgiDOsc69 zrHOss6xzrjOvM6vz4POtc65z4IgzrPOuc6xIM66zqzPgM6/zrnOsSDPgM+B z4zPg864zrXPhM6xIM6uIM64zq3OvM6xz4TOsS4gzpHOvc6xzrLOsc64zrzO r8+Dz4TOtSDPhM6xIM+Ez47Pgc6xOg0KaHR0cHM6Ly93d3cuMmd5bWFnbmku Z3Ivd3AtYWRtaW4vDQoNCs6XIM6fzrzOrM60zrEgz4TOv8+FIFdvcmRQcmVz cw0K

Περισσότερα