Αναμφισβήτητα η οργάνωση μιας σύγχρονης βιβλιοθήκης αποτελεί μια από τις σημαντικότερες προκλήσεις για το σχολείο του 21ου αιώνα. Η σχολική βιβλιοθήκη επιτρέπει στους μαθητές να ερευνούν και να ανακαλύπτουν, διευρύνοντας τους πνευματικούς τους ορίζοντες και εκτονώνοντας την ένταση που δημιουργεί το βαρυφορτωμένο τους πρόγραμμα. Κάθε απόπειρα οργάνωσης της βιβλιοθήκης στο σύγχρονο σχολείο, όμως, οφείλει να λαμβάνει υπόψη τα νέα δεδομένα στο χώρο της παιδαγωγικής και της διδακτικής και να αξιοποιεί τις δυνατότητες που θέτει στη διάθεση του σχολείου η εξέλιξη της επιστήμης και της τεχνολογίας. Στο πλαίσιο αυτό, στο σχολείο μας το τρέχον σχολικό έτος προσπαθήσαμε να συνδυάσουμε τη λειτουργία της συμβατικής βιβλιοθήκης με τη δημιουργία μιας βιβλιοθήκης νέου τύπου, που αξιοποιεί την τεχνολογία καθώς και την αγάπη και τις γνώσεις μαθητών και εκπαιδευτικών για τους υπολογιστές, το διαδίκτυο και την τεχνολογική έρευνα: μιας ψηφιακής βιβλιοθήκης. Για το εγχείρημά μας αυτό καταλυτικό ρόλο έπαιξε το πρόγραμμα Erasmus το οποίο υλοποιούμε τα τελευταία χρόνια, με τίτλο School libraries promoting readers, values, literacies, skills and inclusion, στο πλαίσιο του οποίου το σχολείο μας δεσμεύτηκε να δημιουργήσει μια σύγχρονη σχολική βιβλιοθήκη. Αποφασίσαμε έτσι να δημιουργήσουμε, εκτός από τη συμβατική βιβλιοθήκη, και μια ψηφιακή.

Με τη λειτουργία της ελπίζουμε να δώσουμε ένα ισχυρό κίνητρο στους μαθητές μας  για ανάπτυξη ενός κλίματος φιλαναγνωσίας, με στροφή στην ανάγνωση ποιοτικών βιβλίων, αποδεικνύοντάς τους ότι η δραστηριότητα αυτή όχι μόνο δεν αντιστρατεύεται την αγαπημένη τους ενασχόληση με τους υπολογιστές αλλά αντιθέτως την αξιοποιεί δημιουργικά. Παράλληλα, η ίδια βιβλιοθήκη επιδιώκουμε να αποτελέσει χρήσιμο εργαλείο για τους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι μπορούν να αναζητήσουν σε αυτήν διδακτικό υλικό για την υποστήριξη της διδασκαλίας τους. Έτσι θεωρούμε ότι μπορούμε να πραγματοποιήσουμε το όραμά μας για ένα σχολείο που εξασφαλίζει για όλους τους εμπλεκομένους στη μαθησιακή διαδικασία εύκολη πρόσβαση στη γνώση με χρήση σύγχρονων τεχνικών. Ευελπιστούμε ταυτόχρονα να δημιουργήσουμε δυνατότητες για ανάπτυξη νέων στρατηγικών και δραστηριοτήτων προσέγγισης του προγράμματος σπουδών, ευνοώντας τη μάθηση, την ένταξη και τη σχολική επιτυχία, καθώς τα σχολικά αποτελέσματα συνδέονται άμεσα με το επίπεδο επάρκειας της αναγνωστικής ικανότητας των μαθητών.

Η ψηφιακή μας βιβλιοθήκη είναι προσβάσιμη σε όλους τους μαθητές (μέσω αυτών και στους γονείς) και εκπαιδευτικούς με χρήση προσωπικών κωδικών, τους οποίους δημιουργήσαμε ειδικά για το σκοπό αυτό. Περιλαμβάνει περίπου 1000 τίτλους, οι οποίοι χωρίζονται σε  7 κατηγορίες:

  • Λογοτεχνία (ελληνική, παγκόσμια, παιδική, ποίηση, δοκίμιο, κόμικ)
  • Αρχαία Γραμματεία
  • Εκπαίδευση (σχολικά βιβλία)
  • Πολιτισμός (θέατρο, ιστορία, ντοκουμέντα, εικαστικά, κινηματογράφος, φωτογραφία, αρχιτεκτονική, αρχαιολογία)
  • Audiobooks (ελληνική και παγκόσμια πεζογραφία, θέατρο, αρχαία γραμματεία, ποίηση, παιδική λογοτεχνία)
  • TEDx ομιλίες (επιλογή από μικρής διάρκειας ομιλίες που δόθηκαν από διακεκριμένους στο χώρο τους ειδικούς από το χώρο της τεχνολογίας, της ψυχαγωγίας  και του σχεδίου
  • Άρθρα καθηγητών του σχολείου

Για την επιλογή αυτή καθοριστική ήταν η συνεργασία με την Ανοιχτή Βιβλιοθήκη (https://www.openbook.gr/), από την οποία εξασφαλίστηκε η σχετική άδεια για δανεισμό υλικού.  Οι υπόλοιπες πηγές μας αναφέρονται στα αντίστοιχα λήμματα.

Όταν ολοκληρώθηκε η επιλογή και η κατηγοριοποίηση του υλικού, σε ανοιχτή ενημερωτική εκδήλωση πληροφορήσαμε όλη τη σχολική κοινότητα για το περιεχόμενο, τους στόχους και τη λειτουργία της βιβλιοθήκης και ενθαρρύναμε μαθητές, εκπαιδευτικούς και γονείς να τη χρησιμοποιήσουν, συνδυάζοντας τη λειτουργία της με τη λειτουργία της συμβατικής δανειστικής βιβλιοθήκης του σχολείου.

Τα αποτελέσματα αυτά, ήδη από τις πρώτες μέρες λειτουργίας, ήταν πολύ ικανοποιητικά και επιβεβαίωσαν την επιτυχία του εγχειρήματός μας. Αναφορικά με τα ποιοτικά, είχαμε αναζητήσει έργα από αναγνωρισμένους εκδοτικούς οίκους, καθώς και παλιές εκδόσεις, στις οποίες η πρόσβαση δεν είναι εύκολη. Μεριμνήσαμε έτσι για την κάλυψη ποικίλων εκπαιδευτικών αναγκών, με έργα που καλύπτουν όλους τους επιστημονικούς κλάδους, άμεσης ή έμμεσης σχέσης με την εκπαίδευση. Κατά συνέπεια, διευκολύναμε αφενός την πρόσβαση σε υλικό που απαιτείται για τη διδασκαλία και αφετέρου την ανάπτυξη ποικίλων αναγνωστικών ενδιαφερόντων. Επίσης, δεδομένων των οικονομικών συγκυριών, θεωρούμε εξαιρετικά σημαντικό ότι η πρόσβαση αυτή είναι δωρεάν.

Όσον αφορά τα ποσοτικά δεδομένα, η επιτυχία της προσπάθειάς μας επιβεβαιώνεται από τον αριθμό των επισκέψεων. Από την αρχή του σχολικού έτους έως τις 28 Φεβρουαρίου 2022, η ψηφιακή βιβλιοθήκη είχε δεχτεί εκατοντάδες επισκέψεις. Αναφέρουμε ενδεικτικά ότι η κατηγορία έργων που διαβάστηκε περισσότερο είχε 193 επισκέψεις. Τα AudioBooks διευκόλυναν μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες να απολαύσουν ένα ποιοτικό βιβλίο, ενώ οι TEDx ομιλίες χρησιμοποιήθηκαν και σε πολιτιστικά προγράμματα του σχολείου, όπως στις δραστηριότητες του Ομίλου Ρητορικής. Παράλληλα, η βιβλιοθήκη χρησιμοποιήθηκε συστηματικά στη διδακτική πράξη από 16 εκπαιδευτικούς σε σύνολο 23 που εργάζονται στο σχολείο μας. Όλα αυτά θεωρούμε ότι καθιστούν το εγχείρημά μας ξεχωριστό, ανταγωνιστικό και μοναδικό στην ελληνική εκπαιδευτική πραγματικότητα.

Αν δεν έχετε ήδη επισκεφθεί την ψηφιακή μας βιβλιοθήκη, μπορείτε να το κάνετε χρησιμοποιώντας τους κωδικούς σας [ιστοσελίδα του σχολείου (https://www.2gymagni.gr/), επιλογή ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ]


ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΥΘΥΝΩΝ
Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή της παρούσας [έκδοσης, ιστοσελίδας, ταινίας κλπ] δεν συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντανακλά τις απόψεις μόνον των δημιουργών, και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που εμπεριέχονται σε αυτό”.