Τη Δευτέρα 5 Φεβρουαρίου ο όμιλος Τοπικής Ιστορίας του σχολείου μας συμμετείχε στην 1η διαδικτυακή συνάντηση του Δικτύου Τοπικής Ιστορίας, στο οποίο ενταχθήκαμε φέτος. Τα μέλη του ομίλου μας συνομίλησαν με μαθητές/τριες των Γυμνασίων Κριτσάς, Τζερμιάδων και Κουτσουρά και παρουσίασαν την ιστορία του σχολείου μας. Σύντομα οι ομάδες μας θα συναντηθούν για να μελετήσουν διά ζώσης την ιστορία της Κριτσάς και του Αγίου Νικολάου!