Το πρόγραμμα Blue schools in the Mediterranean υποστηρίζει τον γραμματισμό των Ευρωπαίων πολιτών ως προς το θαλάσσιο περιβάλλον,

συμβάλλει στην ευαισθητοποίηση και τη δέσμευση όλων των μερών που εμπλέκονται στη βιώσιμη διαχείρηση των πόρων του ωκεανού και βοηθάει τα μέλη να γίνουν υποστηρικτές της προστασίας του ωκεανού στο δικό τους τομέα/ρόλο/περιοχή και φορείς μετάβασης προς πιο βιώσιμες πρακτικές.

Μιά από τις συνιστώσες του προγράμματος είναι το Network of European Blue Schools, στο  οποίο το σχολείο μας εντάχθηκε φέτος. Έτσι, από τις 5 Νοεμβρίου μια ομάδα μαθητών Α και Β τάξης μαζί τους υπεύθυνους εκπαιδευτικούς ξεκίνησε την ανάπτυξη ενός project για την προστασία των θαλασσών, το οποίο προγραμματίζεται να ολοκληρωθεί στο τέλος του σχολικού έτους. Στο πλαίσιο των σχετικών εργασιών θα παραχθεί υλικό (ιστοσελίδα, φυλλάδια, ταινία), θα προσκληθούν ομιλητές, θα υπάρξουν εθελοντικές δράσεις κοινωνικού ακτιβισμού και θα γίνουν εκπαιδευτικές  επισκέψεις. Η δραστηριότητά μας θα ελεγχθεί και θα αξιολογηθεί από το Network of European Blue Schools τον Μάιο 2022 για την απονομή της ετικέτας Blue Schools και την επιβράβευση των μαθητών/τριών και των εκπαιδευτικών. Η συμμετοχή μας στο πρόγραμμα αυτό εντάσσεται στις περιβαλλοντικές δράσεις του σχολείου μας και στην προσπάθεια που καταβάλλουμε για ευαισθητοποίηση των μαθητών/τριών μας σε περιβαλλοντικά θέματα. 

Η πρώτη δράση μας στο πλαίσιο του προγράμματος πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 25 Νοεμβρίου. Η κ. Ελένη Ψόχιου, Τομεάρχης Τμήματος Αλιείας της Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης Λασιθίου, επισκέφθηκε το σχολείο μας και μίλησε στα μέλη της περιβαλλοντικής ομάδας για τους Λεσεψιανούς Μετανάστες, τα θαλάσσια είδη που μετανάστευσαν στη Μεσόγειο από τον Ινδικό Ωκεανό μέσω της διώρυγας του Σουέζ. Τα παιδιά παρακολούθησαν με ιδιαίτερο ενδιαφέρον την παρουσίαση  και διατύπωσαν πολλές ερωτήσεις.

Ευχαριστούμε θερμά την κ. Ψόχιου για την εξαιρετική και πρωτότυπη εισήγησή της.