Μετά τη δήλωση συμμετοχής των καθηγητών του σχολείου μας στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα  Assess@Learning τον Ιούνιο του 2021,

με χαρά σάς ανακοινώνουμε την έναρξη του προγράμματος και για τους μαθητές. Ένα από τα τμήματα της Α τάξης του σχολείου μας θα συνεργαστεί με ομάδες μαθητών από 400 γυμνάσια 5 ευρωπαϊκών χωρών, εφαρμόζοντας στην τάξη μια νέα διαδικτυακή εργαλειοθήκη. Τα αποτελέσματα της εφαρμογής αυτής για κάθε μάθημα θα ανακοινωθούν στο τέλος της επόμενης χρονιάς.


1
Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την κατάρτιση του παρόντος εγγράφου δεν
συνιστά έγκριση του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις των
συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των
περιεχόμενων σε αυτήν πληροφοριών.
Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα
Assess@Learning
Δελτίο πληροφοριών κηδεμόνα
Προσκαλούμε το παιδί σας, μαζί με όλους τους μαθητές του τμήματός του, να συμμετάσχει στο
ερευνητικό πρόγραμμα Assess@Learning. Αυτό το σημαντικό ευρωπαϊκό ερευνητικό
πρόγραμμα διεξάγεται σε στενή συνεργασία με το σχολείο του παιδιού σας και τους
εκπαιδευτικούς του.
Ενδιαφερόμαστε για τις εμπειρίες του παιδιού σας αναφορικά με την αξιολόγηση της μάθησής
του από τους εκπαιδευτικούς του/ και ειδικότερα, την αξιολόγηση για την μάθηση, δηλαδή τη
«διαμορφωτική αξιολόγηση», όπως την αποκαλούμε. Σύμφωνα με έρευνες, η διαμορφωτική
αξιολόγηση είναι αποτελεσματική για τη βελτίωση των επιδόσεων των μαθητών. Μας
ενδιαφέρει πρωτίστως η εμπειρία του παιδιού από τη χρήση της τεχνολογίας. είτε για
υποστήριξη είτε για αξιολόγηση της μάθησης με σκοπό την επανατροφοδότηση της διδακτικής
διαδικασίας, την «ψηφιακή διαμορφωτική αξιολόγηση», όπως την αποκαλούμε, και μπορεί να
αφορά οποιοδήποτε μάθημα διδάσκεται το παιδί σας στο σχολείο. Μας ενδιαφέρουν ιδιαιτέρως
οι εμπειρίες μαθητών από πέντε ευρωπαϊκές χώρες σχετικά με τη χρήση της τεχνολογίας
(υπολογιστές, tablet, εφαρμογές λογισμικού κ.λπ.) για την διδασκαλία και την αξιολόγηση των
μαθητών, καθώς και οι δικές τους απόψεις και ποιες πιστεύουν ότι είναι οι προκλήσεις μιας
τέτοιας αξιολόγησης.
Αν αποφασίσετε να επιτρέψετε στο παιδί σας να συμμετάσχει, θα σας ζητηθεί να υπογράψετε
τη συνημμένη φόρμα συγκατάθεσης.
Θα ζητηθεί, επίσης, η συγκατάθεση του παιδιού σας για να συμμετάσχει. Για αυτόν το λόγο,
έχουμε συμπεριλάβει και ένα δελτίο πληροφοριών για μαθητές, προκειμένου να τους
εξηγήσουμε τι αφορά το ερευνητικό πρόγραμμα και να τους βοηθήσουμε να αποφασίσουν αν
θέλουν να συμμετάσχουν ή όχι. Το παρόν δελτίο πληροφοριών για εσάς (γονέα/κηδεμόνα)
περιγράφει τον σκοπό και τις διαδικασίες της συμμετοχής του παιδιού σας στο πρόγραμμα.
2
Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την κατάρτιση του παρόντος εγγράφου δεν
συνιστά έγκριση του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις των
συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των
περιεχόμενων σε αυτήν πληροφοριών.
Θα θέλαμε, επίσης, να τονίσουμε ότι:
• Έχετε δικαίωμα να αποσύρετε τη συμμετοχή του παιδιού σας από το πρόγραμμα
οποτεδήποτε.
• Η συμμετοχή του παιδιού σας είναι εντελώς εθελοντική και δεν θα λάβετε
οποιαδήποτε αμοιβή για τη συμμετοχή του παιδιού σας στην πειραματική δράση.
Αφιερώστε όσο χρόνο θέλετε για να διαβάσετε το παρακάτω δελτίο πληροφοριών
προσεκτικά και να το συζητήσετε, αν θέλετε, με τον επικεφαλής εκπαιδευτικό του
σχολείου του παιδιού σας ή/και με τον επικεφαλής του προγράμματος
Assess@Learning στη χώρα σας (βλ. στοιχεία επικοινωνίας παρακάτω).
Σχετικά με το έργο Assess@Learning
Το Assess@Learning είναι ένα τετραετές πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από το πρόγραμμα
Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2019-2023).
Το Assess@Learning συντονίζεται από το EUN Partnership (EUN – www.eun.org), έναν
οργανισμό των ευρωπαϊκών υπουργείων παιδείας με έδρα τις Βρυξέλλες, και υλοποιείται από
κοινού με τους ακόλουθους συνεργαζόμενους οργανισμούς:
• Ministerio da Educacao e Ciencia (DGE) – Πορτογαλία – http://dge.mec.pt
(Υπουργείο Παιδείας και Επιστημών της Πορτογαλίας)
• Ministerio de Educación y Formación Profesional – Ισπανία –
www.educacionyfp.gob.es/portada.html (Υπουργείο Παιδείας και Επαγγελματικής
Κατάρτισης της Ισπανίας)
• Finnish National Agency of Education – Opetushallitus (OPH) – www.oph.fi/en
(Φινλανδική Εθνική Υπηρεσία Εκπαίδευσης)
• Education and Youth Board (HARNO) – Εσθονία – https://harno.ee/en (Συμβούλιο
για την Εκπαίδευση και τους Νέους της Εσθονίας)
• Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων (ΙΤΥΕ) «Διόφαντος» – Ελλάδα
– www.cti.gr/el
• Fondazione Bruno Kessler (IRVAPP) – Ιταλία – https://irvapp.fbk.eu (Ίδρυμα Bruno
Kessler)
3
Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την κατάρτιση του παρόντος εγγράφου δεν
συνιστά έγκριση του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις των
συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των
περιεχόμενων σε αυτήν πληροφοριών.
• University of Glasgow – Ηνωμένο Βασίλειο – https://www.gla.ac.uk/ (Πανεπιστήμιο
της Γλασκόβης)
• The Queen’s University of Belfast – Ηνωμένο Βασίλειο – https://www.qub.ac.uk/
(Βασιλικό Πανεπιστήμιο του Μπέλφαστ)
Τι αφορά η πειραματική δράση και πώς διεξάγεται;
Το Assess@Learning ερευνά τη διαμορφωτική αξιολόγηση και έχει στόχο την προώθηση
πρωτοποριακών εκπαιδευτικών μεθόδων και ειδικότερα, μεθόδων αξιολόγησης για την
μάθηση με χρήση ψηφιακών εργαλείων (ψηφιακή διαμορφωτική αξιολόγηση).
Στο Assess@Learning, επιλέγουμε τυχαία κάποια σχολεία από 5 χώρες για να
δοκιμάσουν (όσα από αυτά ενταχθούν μετά την τυχαιοποίηση στην ομάδα δοκιμής – βλ.
παρακάτω) μια διαδικτυακή εργαλειοθήκη σχετικά με τη διαμορφωτική αξιολόγηση. Η
εργαλειοθήκη αυτή περιέχει σενάρια διδασκαλίας για εκπαιδευτικούς, μελέτες περιπτώσεων
για διευθυντές σχολείων και πληροφορίες για μαθητές και γονείς/κηδεμόνες. Προσκαλούμε
τους διευθυντές σχολείων, τους εκπαιδευτικούς, τους μαθητές και τους γονείς/κηδεμόνες τους
να χρησιμοποιήσουν την εργαλειοθήκη και τους εκπαιδευτικούς να δοκιμάσουν στην τάξη τους
νέες ιδέες εμπνευσμένες από αυτήν. Σύμφωνα με έρευνες, η διαμορφωτική αξιολόγηση είναι
αποτελεσματική για τη βελτίωση των επιδόσεων των μαθητών. Ως εκ τούτου, μας ενδιαφέρει
να κατανοήσουμε πώς η εργαλειοθήκη μπορεί να συμβάλει στην προώθηση εναλλακτικών και
συμπληρωματικών μεθόδων αξιολόγησης των μαθητών για τη βελτίωση της ποιότητας της
διδασκαλίας και της μάθησης.
Για να μπορέσουμε να εκτιμήσουμε την αποτελεσματικότητα της εργαλειοθήκης και να
διασφαλίσουμε τη στατιστική αξιοπιστία των αποτελεσμάτων, τα σχολεία που συμμετέχουν,
θα χωριστούν με τυχαίο τρόπο σε μια «ομάδα δοκιμής ή πειραματική ομάδα» και σε μια
«ομάδα ελέγχου». Αυτό θα γίνει λίγο πριν από την έναρξη της πειραματικής δράσης
καθαυτής, το Νοέμβριο του 2021. Τα σχολεία της ομάδας δοκιμής θα προσκληθούν να
δοκιμάσουν την ηλεκτρονική εργαλειοθήκη εντός του σχολικού έτους 2021-22. Τα σχολεία της
ομάδας ελέγχου θα έχουν πρόσβαση σε άλλους εκπαιδευτικούς ψηφιακούς πόρους κατά τη
διάρκεια της πειραματικής δράσης, καθώς και στην εργαλειοθήκη μόλις ολοκληρωθεί η
πειραματική δράση τον Μάιο του 2022.
Ανεξάρτητα από το αν το σχολείο του παιδιού σας ανήκει στην ομάδα δοκιμής ή στην ομάδα
ελέγχου, η πειραματική δράση πραγματοποιείται με τη συμμετοχή των διευθυντών σχολείων,
4
Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την κατάρτιση του παρόντος εγγράφου δεν
συνιστά έγκριση του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις των
συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των
περιεχόμενων σε αυτήν πληροφοριών.
των εκπαιδευτικών και των μαθητών του τμήματός του (εκείνων μόνο που θα συμφωνήσουν,
οι ίδιοι και οι κηδεμόνες τους, να συμμετάσχουν ). Η συμμετοχή των μαθητών έγκειται στις εξής
δραστηριότητες:
(1) Συμπλήρωση δυο ανώνυμων σύντομων ερωτηματολογίων, ενός λίγο πριν την έναρξη
της πειραματικής δράσης και ενός μετά την ολοκλήρωσή της.
(2) Σύνδεση στην πλατφόρμα Assess@Learning και χρήση του ψηφιακού εκπαιδευτικού
περιεχομένου που θα διατίθενται εκεί.
Τα στοιχεία σύνδεσης για την πρόσβαση στην πλατφόρμα θα σας σταλούν, αφού δώσετε τη
συγκατάθεσή σας, από τον/την επικεφαλής εκπαιδευτικό του σχολείου για το πρόγραμμα.
Όπως προαναφέρεται, η πειραματική δράση συντονίζεται από τον οργανισμό EUN
Partnership, ένα δίκτυο 33 ευρωπαϊκών υπουργείων παιδείας, μεταξύ αυτών και το Ελληνικό,
και υλοποιείται από τους ανωτέρω φορείς, οι οποίοι είναι υπουργεία παιδείας και δημόσιοι
φορείς που εποπτεύονται από αυτά. Ο οργανισμός Fondazione Bruno Kessler (IRVAPP) είναι
υπεύθυνος για την αξιολόγηση της πειραματικής δράσης -την ανάλυση των ερευνητικών
δεδομένων και την εξαγωγή συμπερασμάτων.
Γιατί προσκαλούμε το παιδί σας;
Τα σχολεία των ευρωπαϊκών χωρών επιλέχθηκαν τυχαία για να συμμετάσχουν στην
πειραματική δράση. Στείλαμε επιστολή πρόσκλησης στους διευθυντές των σχολείων και τους
ζητήσαμε να συμβάλουν στην έρευνα του προγράμματος, με την συμμετοχή ενός επιλεγμένου
τμήματος που είναι αντιπροσωπευτικό των τμημάτων του σχολείου, καθώς και τεσσάρων (ή
περισσότερων) εκπαιδευτικών. Ενθαρρύνονται όλοι οι μαθητές του τμήματος να
συμμετάσχουν στην πειραματική δράση, προκειμένου να έχουμε μια πληρέστερη βάση
τεκμηρίωσης για να κατανοήσουμε πώς η τεχνολογία μπορεί να υποστηρίξει καλύτερα τη
μάθηση των μαθητών και την αξιολόγησή της.
Είναι υποχρεωτικό να συμμετάσχει το παιδί μου σε
αυτό το πρόγραμμα;
Η συμμετοχή στο πρόγραμμα είναι απολύτως εθελοντική. Αν το παιδί σας δεν θέλει να
συμμετάσχει ή αν εσείς δεν θέλετε να συμμετάσχει, τότε το παιδί δεν θα συμπεριληφθεί στους
συμμετέχοντες στο πρόγραμμα. Αν το παιδί σας θελήσει να συμμετάσχει αλλά στην πορεία
αποφασίσει ότι θέλει να σταματήσει, μπορεί να το κάνει οποιαδήποτε στιγμή, χωρίς να πρέπει
να το αιτιολογήσει και φυσικά χωρίς αυτό να έχει οποιεσδήποτε συνέπειες. Σε αυτήν την
5
Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την κατάρτιση του παρόντος εγγράφου δεν
συνιστά έγκριση του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις των
συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των
περιεχόμενων σε αυτήν πληροφοριών.
περίπτωση, απλώς ενημερώστε τον επικεφαλής χώρας Assess@Learning ή τον υπεύθυνο
επεξεργασίας δεδομένων του EUN Partnership (βλ. στοιχεία επικοινωνίας παρακάτω). Θα
διαγράψουμε τα ερευνητικά δεδομένα που αφορούν το παιδί σας αφού λάβουμε τη σχετική
ενημέρωσή.
Εμπιστευτικότητα και χρήση των ερευνητικών
δεδομένων
Δεν συλλέγουμε το όνομα και το επώνυμο του παιδιού σας. Για την σύνδεση των μαθητών
στην πλατφόρμα του έργου, οι μαθητές δεν θα καταχωρήσουν τα πραγματικά τους στοιχεία,
αλλά θα χρησιμοποιήσουν το προσυμπληρωμένο (τυχαίο) όνομα χρήστη. Τα δύο
ερωτηματολόγια συμπληρώνονται επίσης ανώνυμα από τους μαθητές. Εάν συμφωνήσετε να
συμμετάσχει το παιδί σας στο πρόγραμμα, τότε θα πρέπει να αναγράψετε το όνομά του στο
έντυπο συγκατάθεσης, το οποίο θα φυλαχθεί στο σχολείο, σε ασφαλές μέρος, από τον
διευθυντή και δεν θα μεταβιβαστεί στους φορείς του έργου με κανέναν τρόπο—επομένως, δεν
συλλέγουμε το ονοματεπώμυμό του.
Εάν αποφασίσετε, εσείς και το παιδί, τη συμμετοχή του στο πρόγραμμα, θα του/της ζητηθεί να
διατυπώσει τις αρχικές του/της απόψεις σχετικά με την αξιολόγηση και τη μάθηση σε ένα
αρχικό σύντομο ανώνυμο ερωτηματολόγιο πριν από την έναρξη της πειραματικής δράσης.
Κατά τη διάρκεια της πειραματικής δράσης καθεαυτής, για ερευνητικούς σκοπούς, η
πλατφόρμα θα διατηρεί αρχεία καταγραφής (log files) σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο οι
χρήστες χρησιμοποιούν το περιεχόμενο που διατίθεται εκεί, για παράδειγμα, καταγράφοντας
τον χρόνο που αφιερώνουν σε έναν συγκεκριμένο ψηφιακό πόρο ή αν έχουν μεταφορτώσει
ένα συγκεκριμένο αρχείο.
Μετά το πέρας της πειραματικής δράσης, θα ζητηθεί ξανά από το παιδί να εκφράσει τις
απόψεις του/της σχετικά με την αξιολόγηση και τη μάθηση σε ένα τελικό σύντομο ανώνυμο
ερωτηματολόγιο, γιατί ενδεχομένως να έχουν αλλάξει.
Οι ηλεκτρονικές πληροφορίες (δηλ. οτιδήποτε τηρείται ή μεταβιβάζεται μέσω υπολογιστή) θα
τηρούνται κρυπτογραφημένες και κλειδωμένες με κωδικό πρόσβασης. Οποιαδήποτε μη
ηλεκτρονική πληροφορία σχετικά με το πρόγραμμα, όπως π.χ. τα έντυπα συγκατάθεσης, θα
τηρείται πάντα σε ασφαλές μέρος στο σχολείο του παιδιού σας και δεν θα κοινοποιείται σε
τρίτους.
6
Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την κατάρτιση του παρόντος εγγράφου δεν
συνιστά έγκριση του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις των
συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των
περιεχόμενων σε αυτήν πληροφοριών.
Η πλήρης πρόσβαση στα ερευνητικά δεδομένα θα περιορίζεται στο EUN Partnership. Όλα τα
προσωπικά δεδομένα (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κ.λπ.) των
συμμετεχόντων στο πρόγραμμα θα καταστρέφονται μετά την έγκριση της τελικής έκθεσης για
το έργο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Πριν από την αποστολή οποιωνδήποτε δεδομένων στο Fondazione Bruno Kessler (IRVAPP)
για την ανάλυση και αξιολόγηση της πειραματικής δράσης, το EUN Partnership θα αφαιρέσει
τυχόν δεδομένα που θα μπορούσαν να ταυτοποιήσουν το παιδί σας (π.χ. ονοματεπώνυμο,
διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κ.λπ.). Αυτή η διαδικασία ονομάζεται
ψευδωνυμοποίηση και σημαίνει ότι μόνο το EUN Partnership θα διαθέτει τυχόν δεδομένα που
μπορούν να ταυτοποιήσουν το παιδί σας. Οι πληροφορίες αυτές δεν θα δοθούν στο
Fondazione Bruno Kessler (IRVAPP). Έχετε υπόψη ότι μπορείτε να επικοινωνήσετε με το EUN
Partnership σε οποιαδήποτε φάση του προγράμματος για να επιβεβαιώσετε τα προσωπικά
δεδομένα του παιδιού σας που διατηρεί το EUN ή/και για να διορθώσετε ή να διαγράψετε αυτά
τα δεδομένα. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στη διεύθυνση που αναγράφεται
παρακάτω.
Τα ψευδωνυμοποιημένα ερευνητικά δεδομένα θα τηρούνται για περίοδο 5 ετών μετά το τέλος
του προγράμματος και σύμφωνα με τους κανόνες της γενικής προστασίας προσωπικών
δεδομένων και τους κανόνες για τη χρηματοδότηση, την υποβολή εκθέσεων και τον έλεγχο του
ερευνητικού έργου.
Δεν θα γίνει χρήση των προσωπικών δεδομένων του παιδιού σας (ονοματεπώνυμο, στοιχεία
επικοινωνίας κ.λπ.) και θα διαφυλάσσεται πλήρως η ανωνυμία του, καθώς δεν θα είναι δυνατή
η αναγνώριση του παιδιού σας στις ερευνητικές εκθέσεις που θα παραχθούν ως αποτέλεσμα
της πειραματικής δράσης και δεν θα μπορεί με οιονδήποτε τρόπο να ταυτοποιηθεί μέσω των
ψευδωνυμοποιημένων δεδομένων.
Τι θα συμβεί με τα αποτελέσματα της πειραματικής
δράσης;
Τα ερευνητικά αποτελέσματα του προγράμματος θα βοηθήσουν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και
πολλούς εκπαιδευτικούς και μαθητές από όλες τις εμπλεκόμενες χώρες να βελτιώσουν τη
διαδικασία της διαμορφωτικής αξιολόγησης των μαθητών με τη χρήση ηλεκτρονικών ή
7
Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την κατάρτιση του παρόντος εγγράφου δεν
συνιστά έγκριση του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις των
συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των
περιεχόμενων σε αυτήν πληροφοριών.
ψηφιακών εργαλείων. Επιπλέον, τα ερευνητικά αποτελέσματα θα χρησιμοποιηθούν από την
ερευνητική ομάδα για τη σύνταξη εκθέσεων που θα συνοψίζουν τα κύρια ευρήματα και θα
μπορούν να παρουσιαστούν σε εθνικό, περιφερειακό και διεθνές επίπεδο σε άλλα ακροατήρια
(ενήλικες και μαθητές) που ενδέχεται να ενδιαφέρονται για αυτήν την έρευνα. Τα ερευνητικά
ευρήματα του προγράμματος μπορεί, επίσης, να χρησιμοποιηθούν σε ακαδημαϊκά άρθρα και
άρθρα συνεδρίων, τα οποία θα ήθελε να συντάξει η ερευνητική ομάδα για να ενημερώσει
άλλους ερευνητές σχετικά.
Τα ευρήματα του προγράμματος θα χρησιμοποιηθούν, επίσης, για την ευρύτερη ενημέρωση
και ανάπτυξη του διδακτικού υλικού και των προσεγγίσεων του Assess@Learning.
Περαιτέρω ζητήματα πληροφόρησης και
προστασίας δεδομένων
Ερευνητικές δραστηριότητες
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις ερευνητικές δραστηριότητες του προγράμματος
Assess@Learning σε εθνικό και σχολικό επίπεδο, μπορείτε να επισκεφτείτε τον ιστότοπο του
έργου www.assessforlearning.eu ή να επικοινωνήσετε με τον επικεφαλής φορέα της
υλοποίησης του προγράμματος στην Ελλάδα ανά πάσα στιγμή:
Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων (ΙΤΥΕ) Διόφαντος, Διεύθυνση
Επιμόρφωσης και Πιστοποίησης, Οδός Ν. Καζαντζάκη, Πανεπιστημιούπολη Πατρών, Τ.Κ.
26504 Ρίο, Τηλ. 2610960300, 2610960425.
Email επικοινωνίας: assessatlearning@cti.gr
Προστασία δεδομένων
Τα προσωπικά δεδομένα που πρέπει να υποβληθούν σε επεξεργασία ως αποτέλεσμα της
συμμετοχής του παιδιού σας στην πειραματική δράση, όπως περιγράφεται στο παρόν δελτίο
πληροφοριών, θα υποβάλλονται σε επεξεργασία σύμφωνα με τον κανονισμό 2016/679 της ΕΕ
(Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων). Η νομική βάση της εν λόγω
επεξεργασίας είναι η συγκατάθεσή σας ως υποκειμένου των δεδομένων, όπως καταγράφεται
στη συνημμένη φόρμα συγκατάθεσης. Υπογράφοντας τη φόρμα, συναινείτε στην εγγραφή του
παιδιού σας στην πλατφόρμα Assess@Learning, στη χρήση της πλατφόρμας από το παιδί και
στη συμμετοχή του/της στην πειραματική δράση.
8
Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την κατάρτιση του παρόντος εγγράφου δεν
συνιστά έγκριση του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις των
συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των
περιεχόμενων σε αυτήν πληροφοριών.
Τα ονόματα των συμμετεχόντων στην πειραματική δράση (π.χ. των εκπαιδευτικών) ενδέχεται
να χρειαστεί να μεταφερθούν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη χρηματοδότηση, την υποβολή
εκθέσεων και τον έλεγχο του ερευνητικού προγράμματος. Η επεξεργασία δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα από τα θεσμικά όργανα της ΕΕ καλύπτεται από ειδικό κανονισμό
(κανονισμός ΕΕ 2018/1725). Ο εν λόγω κανονισμός αντιστοιχεί στον Γενικό Κανονισμό για την
Προστασία Δεδομένων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτήν την επεξεργασία,
επικοινωνήστε με τον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων.
Αν επιθυμείτε περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο επεξεργαζόμαστε
τα προσωπικά δεδομένα σας ή αυτά του παιδιού σας, ή επιθυμείτε να ασκήσετε οποιοδήποτε
από τα δικαιώματά σας αναφορικά με την πρόσβαση, τη διόρθωση και, κατά περίπτωση, τη
διαγραφή τυχόν προσωπικών δεδομένων που σχετίζονται με εσάς ή το παιδί σας, ή να
περιορίσετε την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας ή των προσωπικών
δεδομένων τους, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων στην
παρακάτω διεύθυνση.
Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε με τον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων αν έχετε
ερωτήσεις σχετικά με το παρόν δελτίο πληροφοριών ή αν επιθυμείτε να αποσύρετε τη
συμμετοχή του παιδιού σας από την πειραματική δράση ή αν έχετε τυχόν σχόλια ή παράπονα
σχετικά με την πορεία της έρευνας και τις διαδικασίες που συνεπάγεται σε σχέση με τη
συμμετοχή του παιδιού σας. Οποιαδήποτε καταγγελία ή σχόλιο θα αντιμετωπίζεται με τη
μέγιστη δυνατή εμπιστευτικότητα.
Data controller/internal auditor
EUN Partnership aisbl
Rue de Trèves 61
B-1040 Brussels
Belgium
+32 2 790 75 75
privacy@eun.org
Αν επιθυμείτε να κάνετε επίσημη καταγγελία στις αρχές σχετικά με τον τρόπο επεξεργασίας
των δικών σας προσωπικών δεδομένων ή αυτών του παιδιού σας, μπορείτε να
επικοινωνήσετε με τις οικείες σας αρχές προστασίας δεδομένων:
9
Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την κατάρτιση του παρόντος εγγράφου δεν
συνιστά έγκριση του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις των
συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των
περιεχόμενων σε αυτήν πληροφοριών.
Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ)
Λ. Κηφισίας 1-3, TK 115 23 Αθήνα, Εmail: complaints@dpa.gr, Φαξ 2106475628.
ή με τις βελγικές αρχές προστασίας δεδομένων:
Belgian Data Protection Authority
Rue de la Presse 35
B-1000 Brussels
Belgium
Μάθετε περισσότερα για την πειραματική δράση
Αν δεν καταλαβαίνετε οτιδήποτε στο παρόν δελτίο πληροφοριών ή αν κάτι δεν σας είναι σαφές
ή σας ανησυχεί ή αν θέλετε να μάθετε περισσότερα για τα δικαιώματά σας και τον τρόπο με
τον οποίο χειριζόμαστε τα δεδομένα σας, επικοινωνήστε αρχικά με τον επικεφαλής της χώρας
σας.
Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Ι.Τ.Υ.Ε. «Διόφαντος» για περισσότερες πληροφορίες και
διευκρινίσεις σχετικά με τον τρόπο επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων του παιδιού
σας και το πού μπορείτε να υποβάλετε καταγγελίες, στο email: assessatlearning@cti.gr.
Επόμενο βήμα;
Ελπίζουμε να σας δώσαμε επαρκείς πληροφορίες. Με την ευκαιρία, θα θέλαμε να σας
ευχαριστήσουμε θερμά εκ των προτέρων για τη συμβολή σας σε αυτό το σημαντικό ευρωπαϊκό
ερευνητικό πρόγραμμα, την οποία εκτιμούμε ιδιαιτέρως.
Αν επιθυμείτε να συμμετάσχει το παιδί σας, σας παρακαλούμε να συμπληρώσετε και να
υπογράψετε τη συνημμένη φόρμα συγκατάθεσης και να επιστρέψτε τη στον/στην εκπαιδευτικό
του παιδιού σας που είναι ο/η επικεφαλής του σχολείου για το πρόγραμμα.