Συμμετοχή του σχολείου μας στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα EDU4clima, το οποίο συντονίζεται από το τμήμα Χημείας του Πανεπιστημίου Κρήτης (Εργαστήριο Περιβαλλοντικών Χημικών Διεργασιών – Ε.ΠΕ.ΧΗ.ΔΙ)

Με μεγάλη χαρά πληροφορηθήκαμε σήμερα ότι  η αίτηση που είχαμε υποβάλει για συμμετοχή στο πρόγραμμα EDU4clima εγκρίθηκε και ότι το σχολείο μας έχει επιλεγεί για να συμμετάσχει στο πρόγραμμα αυτό, που αφορά την ευασθητοποίηση εκπαιδευτικών και μαθητών για την κλιματική αλλαγή. Εφαρμόζοντας το πρόγραμμα, το Πανεπιστήμιο Κρήτης εγκατέστησε κόμβο έρευνας στο Φινοκαλιά Λασιθίου, όπου έχει δημιουργηθεί και χώρος για την εκπαίδευση μαθητών και εκπαιδευτικών.

Οι δράσεις, στις οποίες θα συμμετέχουμε, περιλαμβάνουν:

  • Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών του κλάδου ΠΕ04 σε θέματα σχετικά με την κλιματική αλλαγή, όπως τα αίτια, τα αποτελέσματα, η προσαρμογή και ο μετριασμός του φαινομένου. Η επιμόρφωση θα πραγματοποιηθεί στο σταθμό ατμοσφαιρικών μετρήσεων στο Φινοκαλιά Λασιθίου.
  • Επίσκεψη μαθητών/τριών στον Κόμβο Φινοκαλιά και συμμετοχή τους σε τετράωρο εκπαιδευτικό πρόγραμμα που περιλαμβάνει α) ενημέρωση για την κλιματική αλλαγή από ειδικούς επιστήμονες, β) ξενάγηση στις τεχνικές μετρήσεων ατμοσφαιρικών και κλιματικών δεδομένων και γ) πειραματικές δραστηριότητες. Το κόστος της μεταφοράς των μαθητών/τριων στον κόμβο του Φινοκαλιά καλύπτεται από το πρόγραμμα EDU4clima
  • Δράσεις για το κλίμα στο σχολείο ή/και στην τοπική κοινωνία που υλοποιούνται από τους μαθητές/ τριες σε ρόλο πρεσβευτών για το κλίμα και υποστηρίζονται από τους εκπαιδευτικούς.

Η συμμετοχή μας στο πρόγραμμα αυτό εντάσσεται στις περιβαλλοντικές δράσεις του σχολείου μας και στην προσπάθεια που καταβάλλουμε για ευαισθητοποίηση των μαθητών/τριών μας σε περιβαλλοντικά θέματα. Ευχαριστούμε το Πανεπιστήμιο Κρήτης για την έγκριση της συμμετοχής μας στο πρόγραμμα!