Συμμετοχή του σχολείου μας στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα EDU4clima, το οποίο συντονίζεται από το τμήμα Χημείας του Πανεπιστημίου Κρήτης (Εργαστήριο Περιβαλλοντικών Χημικών Διεργασιών – Ε.ΠΕ.ΧΗ.ΔΙ)

Με μεγάλη χαρά πληροφορηθήκαμε ότι για 2η συνεχόμενη χρονιά το σχολείο μας έχει επιλεγεί για να συμμετάσχει στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα EDU4clima, που αφορά την ευαισθητοποίηση εκπαιδευτικών και μαθητών για την κλιματική αλλαγή. Εφαρμόζοντας το πρόγραμμα, το Πανεπιστήμιο Κρήτης εγκατέστησε κόμβο έρευνας στο Φινοκαλιά Λασιθίου, όπου έχει δημιουργηθεί και χώρος για την εκπαίδευση μαθητών και εκπαιδευτικών, και δημιούργησε δίκτυο σχολείων που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

Οι δράσεις, στις οποίες θα συμμετάσχουμε, περιλαμβάνουν:

  • Επίσκεψη μαθητών/τριών στον Κόμβο Φινοκαλιά Λασιθίου και συμμετοχή τους σε τετράωρο εκπαιδευτικό πρόγραμμα που περιλαμβάνει α) ενημέρωση για την κλιματική αλλαγή από ειδικούς επιστήμονες, β) ξενάγηση στις τεχνικές μετρήσεων ατμοσφαιρικών και κλιματικών δεδομένων και γ) πειραματικές δραστηριότητες.
  • Δράσεις για το κλίμα στο σχολείο ή/και στην τοπική κοινωνία που υλοποιούνται από τους μαθητές/ τριες σε ρόλο πρεσβευτών για το κλίμα και υποστηρίζονται από τους εκπαιδευτικούς τους.

 

Η συμμετοχή μας στο πρόγραμμα αυτό εντάσσεται στις περιβαλλοντικές δράσεις του σχολείου μας και στην προσπάθεια που καταβάλλουμε για ευαισθητοποίηση των μαθητών/τριών μας σε περιβαλλοντικά θέματα.