Τη Δευτέρα 20 Μαρτίου 2023 πραγματοποιήθηκε στο σχολείο μας η δράση με τίτλο: «Το Πείραμα του Ερατοσθένη για τον υπολογισμό της ακτίνας της Γης».

Η δράση αυτή  έδωσε την ευκαιρία στους μαθητές και τις μαθήτριες του τμήματος Β1 να υπολογίσουν την περιφέρεια της Γης επαναλαμβάνοντας το διάσημο πείραμα του αρχαίου Έλληνα μαθηματικού, αστρονόμου και φιλοσόφου Ερατοσθένη. Με την εφαρμογή του ο Ερατοσθένης κατόρθωσε  τον 3ο αιώνα π. Χ να υπολογίσει την περιφέρεια της Γης με γεωμετρικό τρόπο. Οι υπολογισμοί του έφτασαν αρκετά κοντά στην πραγματική τιμή που έχουμε σήμερα.

Βασικός στόχος της δράσης είναι η ανάδειξη του πειράματος ως αναπόσπαστου συστατικού της εκπαιδευτικής διαδικασίας, μέσα από την συμμετοχή μαθητών και εκπαιδευτικών σε βιωματικές και συνεργατικές ανακαλυπτικές δραστηριότητες.

Ευχαριστούμε τους μαθηματικούς του σχολείου κ. Καληωράκη Πόπη και κ. Λιανάκη Γιάννη για τη διοργάνωση της δράσης.