Το διαρκώς εξελισσόμενο εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Ιδρύματος Vodafone, Generation Next, με στόχο μια κοινωνία ισότιμης συμμετοχής της νέας γενιάς στη STEM εκπαίδευση, επιστρέφει με τον 4ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό, για όλους τους εφήβους, ηλικίας 12 έως 18 ετών.

 

Με επίκεντρο την ψηφιακή εκπαιδευτική πλατφόρμα – www.generationnext.vodafone.gr –όλοι οι μαθητές Γυμνασίου-Λυκείου – έχουν την ευκαιρία να εκπαιδευτούν πάνω στις εκθετικές τεχνολογίες που διαμορφώνουν το μέλλον και να ανακαλύψουν πόσο εύκολη και διασκεδαστική μπορεί να γίνει η μάθηση με τη χρήση της

τεχνολογίας, λαμβάνοντας μέρος στον 4o Πανελλήνιο Διαγωνισμό Generation Next.

Το εκπαιδευτικό περιεχόμενο το οποίο είναι διαθέσιμο, μέσω της πλατφόρμας, σε όλους τους μαθητές, ανεξάρτητα από το αν θα λάβουν μέρος στον διαγωνισμό, τους δίνει τη δυνατότητα να ανακαλύψουν ή/και να κατανοήσουν καλύτερα τα παρεχόμενα τεχνολογικά εργαλεία και τα επιστημονικά πεδία του STEM μέσα από τις τρεις ακόλουθες θεματικές ενότητες:

 •   Ενότητα Discover, όπου μαθητές και καθηγητές μπορούν να ανακαλύψουν το STEM και να πάρουν έμπνευση από παλαιότερα projects και κατασκευές που υλοποίησαν μαθητές σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας.
 •  Ενότητα Learn, όπου μπορούν να εκπαιδευτούν με άμεσο και διασκεδαστικό τρόπο σε βασικές θεματικές STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) και να αξιοποιήσουν ποικιλία εκπαιδευτικών ενοτήτων, όπως Αστρονομία, App Development, Internet of Things, Citizen Science, Arduino, Έξυπνη Πόλη και Ηλεκτρισμός.
 •  Ενότητα Create, όπου οι μαθητές μπορούν να παρακολουθήσουν Do It Yourself δραστηριότητες, να πειραματιστούν και να δημιουργήσουν τις δικές τους κατασκευές, καθώς και να πάρουν έμπνευση για τη συμμετοχή τους στον διαγωνισμό.Το υλικό αυτό διατίθεται δωρεάν και όλα τα σχολεία και οι οργανισμοί που διαθέτουν όμιλο ρομποτικής/προγραμματισμού/τεχνολογίας μπορούν να το αξιοποιήσουν. Ακόμα όμως και αν το σχολείο/οργανισμός δε διαθέτει σχετικό όμιλο, το Generation Next αποτελεί την κατάλληλη ευκαιρία για να δημιουργηθεί, υπό την επίβλεψη ενός καθηγητή Φυσικής ή Πληροφορικής.Virtual Classrooms

  Το πρόγραμμα δίνει, επιπλέον, τη δυνατότητα σε εκπαιδευτικούς από όλη την Ελλάδα, να εγγραφούν στην πλατφόρμα και να παρακολουθήσουν, από τις 27 Οκτωβρίου 2021, τα δωρεάν virtual classrooms, διάρκειας 7 εβδομάδων, τα οποία καλύπτουν διδακτικές ενότητες όπως Εισαγωγή στη STEM Εκπαίδευση, Arduino, App Development, Tips για STEM projects. Στο τέλος κάθε ενότητας υπάρχει σχετικό τεστ και με την επιτυχή διεκπεραίωσή του και την ολοκλήρωση όλων των ενοτήτων μέχρι και τις 30 Ιανουαρίου 2022, οι χρήστες λαμβάνουν το “Generation Next Certificate”, ενώ οι 125 πρώτοι εκπαιδευτικοί που θα ολοκληρώσουν με επιτυχία τον κύκλο μαθημάτων θα λάβουν ένα arduino kit, για ακόμα περισσότερους STEM πειραματισμούς.

C2 General

 1. Ο υπεύθυνος καθηγητής καλεί τους μαθητές να σχηματίσουν ομάδες και υποβάλλει τη συμμετοχή. Μάλιστα, οι 30 πρώτες ομάδες που θα δηλώσουν συμμετοχή στον διαγωνισμό μέχρι και τις 12 Δεκεμβρίου 2021, θα λάβουν από ένα STEM kit με ειδικό εξοπλισμό που θα τους βοηθήσει να υλοποιήσουν τα project τους. Οι ομάδες μπορούν να αποτελούνται από 2-4 άτομα, υπό την επίβλεψη πάντα του επικεφαλής καθηγητή.
 2. Στη συνέχεια οι ομάδες μπορούν να παρακολουθήσουν τα μαθήματα της πλατφόρμας, να εμπνευστούν από τις κατασκευές συνομήλικών τους σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας, να σκεφτούν και να εντοπίσουν ένα πρόβλημα, ζήτημα, ή πρόκληση που αντιμετωπίζουν στην τοπική τους κοινότητα.
 3. Αξιοποιώντας τη δύναμη των εκθετικών τεχνολογιών, καλούνται στη συνέχεια να αναπτύξουν μια κατασκευή ή τεχνολογική εφαρμογή για την επίλυσή του. Οι κατασκευές των μαθητικών ομάδων μπορούν να κινούνται γύρω από τις νέες, εκθετικές τεχνολογίες, με προτεραιότητα σε θεματικές όπως Smart Cities- Αυτοματισμοί, Περιβάλλον, Εφαρμογές Υγείας, Ψηφιακές Κατασκευές – υπηρεσίες.
 4. Αφού ολοκληρώσουν το project τους, ο υπεύθυνος καθηγητής το καταθέτει στην πλατφόρμα.
 5. Κριτική επιτροπή αξιολογεί τα projects.
 6. Ανακοινώνονται οι νικητές που κερδίζουν μοναδικά δώρα.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δουν αναλυτικά τα βήματα για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό και μέσα από tutorial videos που έχουν αναρτηθεί στην πλατφόρμα.

Σημαντικές ημερομηνίες

 • Υποβολή συμμετοχών από τον υπεύθυνο καθηγητή έως και τις 16 Ιανουαρίου 2022
 •  Κατάθεση των projects των ομάδων από τον υπεύθυνο καθηγητή, από την 17 Ιανουαρίου έως και τις 30Ιανουαρίου 2022
 •   Ανακοίνωση των νικητών τον Φεβρουάριο 2022Για περισσότερες ερωτήσεις/διευκρινίσεις μπορείτε να αποστείλετε το e-mail σας στοinfo@vodafonegenerationnext.gr
 • Λίγα λόγια για το πρόγραμμα

  Το Generation Next υλοποιείται από το Ίδρυμα Vodafone σε συνεργασία με τον Εκπαιδευτικό Μη Κερδοσκοπικό Οργανισμό SciCo – Επιστήμη Επικοινωνία και την Ελληνογερμανική Αγωγή, από το 2017, και περιλαμβάνει εξωσχολικά εργαστήρια, εκπαιδευτικό υλικό STEM και mobile εκπαιδευτικό παιχνίδι για την αστρονομία. Μέχρι σήμερα, το πρόγραμμα μετρά περισσότερους από 86.000 ωφελούμενους, καθώς και 450 πρωτοποριακά projects, από 108 περιοχές της χώρας.

  Σε όλη αυτή την προσπάθεια ιδιαίτερα σημαντική και αποτελεσματική είναι η συμβολή δημόσιων, ιδιωτικών φορέων και τοπικών κοινωνιών, που οδηγεί στον ευέλικτο εμπλουτισμό του προγράμματος. Ενός προγράμματος που ενισχύει και συμπληρώνει το έργο των εκπαιδευτικών, οι οποίοι διαμορφώνουν τη νέα γενιά και την κατευθύνουν στα επαγγέλματα του μέλλοντος, ενώ παράλληλα προάγει τη συνεργασία και τη βιωματική μάθηση και φέρνει τους μαθητές πιο κοντά στις ανάγκες της σύγχρονης κοινωνίας.

  Τέλος, το Generation Next εναρμονίζεται με το “Σχέδιο δράσης για την ψηφιακή εκπαίδευση 2021–2027” της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, καθώς υποστηρίζει την ανάπτυξη ενός οικοσυστήματος ψηφιακής εκπαίδευσης με την ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων των νέων και την προώθηση της ισότιμης συμμετοχής των δύο φύλων στα πεδία STEM. Μάλιστα, το 2019 το πρόγραμμα διακρίθηκε, στο πλαίσιο του διεθνώς αναγνωρισμένου θεσμού των Mariano Gago Ecsite Awards, με το κορυφαίο βραβείο Sustainable Success Award 2019, ξεχωρίζοντας για τον ουσιαστικό αντίκτυπο που έχει στην ελληνική κοινωνία, ως εργαλείο ενδυνάμωσης των νέων.