Ο  Σύλλογος Αλατσατιανών Νομού Ηρακλείου και η Ένωση Φιλολόγων Νομού Ηρακλείου με τη στήριξη της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

προκηρύσσουν Παγκρήτιο Μαθητικό Διαγωνισμό Διηγήματος με αφορμή τη συμπλήρωση 100 χρόνων από τη Μικρασιατική Καταστροφή.

 

ΘΕΜΑ: Το διήγημα μπορεί να αναφέρεται στη ζωή των Μικρασιατών Ελλήνων πριν από την καταστροφή (διάφορες εκφάνσεις του πολιτισμού τους, ήθη, έθιμα, κοινωνική ζωή κ.ά.), στον μικρασιατικό πόλεμο, στην προσφυγιά, στην εγκατάσταση των προσφύγων στην καινούρια πατρίδα, στην επιβίωση του μικρασιατικού πολιτισμού και εθίμων στο σήμερα.

ΕΚΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ:  Από 800-1500 λέξεις.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: Ως ημερομηνία έναρξης υποβολής συμμετοχών ορίζεται η Τρίτη, 12 Απριλίου  2022 και ως ημερομηνία λήξης η Παρασκευή, 20 Ιανουαρίου 2023.

ΣΤΟΧΟΣ: Να εκφραστούν δημιουργικά οι μαθητές/τριες του Γυμνασίου, Λυκείου και ΕΠΑΛ και διατηρώντας στη μνήμη την ιστορία του μικρασιατικού Ελληνισμού να εμπνευστούν από τον λαμπρό και πλούσιο μικρασιατικό πολιτισμό και να τιμήσουν τους Μικρασιάτες, που έμελλε να γίνουν πρόσφυγες στην ίδια τους τη χώρα και σήμερα -έναν αιώνα μετά- να φωτίζουν τον ελληνικό πολιτισμό μέσα από την παρακαταθήκη τους στις επόμενες γενιές.

 

ΟΡΟΙ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ :

 

  1. Ο διαγωνισμός απευθύνεται σε μαθητές/τριες Γυμνασίων, Λυκείων και ΕΠΑΛ  της Κρήτης.
  1. Κάθε διαγωνιζόμενος/η μπορεί να υποβάλει στον διαγωνισμό μόνο ένα έργο, το οποίο πρέπει να είναι πρωτότυπο και αδημοσίευτο (η συμμετοχή με το ίδιο έργο σε άλλον διαγωνισμό θεωρείται δημοσίευση).
  1. Κάθε διαγωνιζόμενος/η θα στέλνει ηλεκτρονικά δύο αρχεία μέσω της διεύθυνσης του σχολείου στο οποίο φοιτά:

Το 1ο αρχείο θα έχει ως τίτλο το έργο και θα περιλαμβάνει μόνο το διαγωνιζόμενο έργο με ψευδώνυμο.

Το 2ο αρχείο θα έχει ως τίτλο το ψευδώνυμο και θα περιλαμβάνει το ονοματεπώνυμο, το σχολείο του/της μαθητή/τριας και τα τηλέφωνα επικοινωνίας του σχολείου, στο οποίο φοιτά ο /η μαθητής/τρια.

 

  1. Τα έργα υποβάλλονται ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά στο e-mail:alatsatagr@gmail.com
    σε μορφή κειμένου pdf (γραμματοσειρά Times New Roman 12, διάστιχο 1,5)  με την ένδειξη

                                  “Για τον διαγωνισμό διηγήματος”.

 

  1. Η κρίση των έργων θα γίνει από πενταμελή κριτική επιτροπή, τα ονόματα της

       οποίας θα δημοσιοποιηθούν μετά τη λήξη της υποβολής των έργων.

 

  1. Θα δοθούν βραβεία στα δυο πρώτα διακριθέντα έργα ανά βαθμίδα εκπαίδευσης – δύο για το Γυμνάσιο και δύο για το Λύκειο ή ΕΠΑΛ-  τα οποία θα είναι ένα laptop για το πρώτο διακριθέν έργο και ένα tablet για το δεύτερο (σε κάθε κατηγορία), καθώς και έπαινοι συμμετοχής σε όλους/ες  τους/τις διαγωνιζόμενους/ες.

 

  1. Τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν τον Μάρτιο του 2023 και οι απονομές των

διακρίσεων θα πραγματοποιηθούν σε εκδήλωση που θα ανακοινωθεί μετά τη λήξη του διαγωνισμού.

 

  1. Η υποβολή συμμετοχής συνεπάγεται την αποδοχή των όρων του διαγωνισμού,

καθώς και τη συναίνεση των γονέων/κηδεμόνων των μαθητών/τριών στη συμ- μετοχή του παιδιού τους στον διαγωνισμό και την ενδεχόμενη δημοσίευση μέρους ή του συνόλου των συμμετοχών από τους διοργανωτές.

           

Για απορίες ή περαιτέρω πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να στείλουν τα ερωτήματά τους στο alatsatagr@gmail.com .