Ο Σύνδεσμος Φιλολόγων Νομού Χανίων προκηρύσσει τον 39ο Παγκρήτιο Λογοτεχνικό Διαγωνισμό για το σχολικό έτος 2022-2023.

Ο διαγωνισμός απευθύνεται σε μαθητές/τριες σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης και περιλαμβάνει τρεις κατηγορίες διαγωνιζομένων:

μαθητές Γυμνασίου, μαθητές Λυκείου και ενήλικες μαθητές.

Η συμμετοχή των μαθητών/-τριών είναι προαιρετική.

ΤΡΟΠΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

α) Κατηγορία  διηγήματος

Κάθε μαθητής/τρια Γυμνασίου ή Γενικού/Επαγγελματικού Λυκείου ή Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας μπορεί να συμμετάσχει ατομικά με ένα τουλάχιστον διήγημα στην ελληνική γλώσσα.

β) Κατηγορία ποίησης

Κάθε μαθητής/τρια Γυμνασίου ή Γενικού/Επαγγελματικού Λυκείου ή Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας μπορεί να συμμετάσχει ατομικά με ένα τουλάχιστον ποίημα στην ελληνική γλώσσα.

Μπορεί να δηλωθεί ταυτόχρονη συμμετοχή και στις δύο παραπάνω κατηγορίες με ανώτατο όριο τις δύο συμμετοχές, αθροιστικά, ανά μαθητή/τρια.

Το θέμα των κειμένων του διαγωνισμού, πεζών ή ποιητικών, είναι ελεύθερο.

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Τα κείμενα για το διαγωνισμό, ποιητικά ή πεζά, θα πρέπει να είναι πρωτότυπα και αδημοσίευτα, με τίτλο και ψευδώνυμο. Μπορούν να σταλούν στον Σύνδεσμο Φιλολόγων Νομού Χανίων είτε ατομικά είτε μέσω σχολείου σε ηλεκτρονική μορφή στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Συνδέσμου. Τα πλήρη στοιχεία του διαγωνιζόμενου (ψευδώνυμο, ονοματεπώνυμο, διεύθυνση κατοικίας, αριθμός τηλεφώνου καθώς και τα πλήρη στοιχεία του σχολείου φοίτησης) θα πρέπει να σταλούν σε ξεχωριστό αρχείο.

Συνιστάται οι σχολικές μονάδες να είναι ενήμερες για τη συμμετοχή ενός ή περισσότερων μαθητών στον διαγωνισμό και η αποστολή των κειμένων να γίνεται από την ηλεκτρονική διεύθυνση του σχολείου.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής συμμετοχών είναι η  24η  Φεβρουαρίου 2023.

Ηλεκτρονική διεύθυνση του Συνδέσμου:

syndesmosfilologonchanion@gmail.com