ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Π/ΘΜΙΑΣ, Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Β ́

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Β

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Β ́- ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ

Σε συνέχεια του υπ’ αριθμ.Φ16.1/77684/Δ2/30-06-21 εγγράφου μας με θέμα: «Έγκριση υλοποίησης του 2ου Διαδικτυακού Μαθητικού Μαθηματικού Φεστιβάλ για μαθητές/τριες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης», σας ενημερώνουμε ότι για την ανακοίνωση και τις οδηγίες που αφορούν το εν λόγω Φεστιβάλ, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανατρέχουν στην ιστοσελίδα του Ε.Κ.Ε.Τ.Ε. (http://ekete.gr/ ) και στον σχετικό ιστότοπο: http://omathimatikos.gr/ .

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΠΤΣΗΣ