Στο πλαίσιο  του Erasmus + δημιουργήσαμε στο σχολείο μας μια ανταλλακτική βιβλιοθήκη. Σας προσκαλούμε να φέρετε ένα βιβλίο που πια δεν χρειάζεστε και να πάρετε ένα από τα βιβλία της.


ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΥΘΥΝΩΝ
Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή της παρούσας [έκδοσης, ιστοσελίδας, ταινίας κλπ] δεν συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντανακλά τις απόψεις μόνον των δημιουργών, και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που εμπεριέχονται σε αυτό”.