Στο πλαίσιο  του Erasmus + δημιουργήσαμε στο σχολείο μας μια ανταλλακτική βιβλιοθήκη. Σας προσκαλούμε να φέρετε ένα βιβλίο που πια δεν χρειάζεστε και να πάρετε ένα από τα βιβλία της.