ΤΑΞΗ Α΄ ΤΑΞΗ Β΄ ΤΑΞΗ Γ΄
ΠΕΜΠΤΗ

2 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

(8-10) Μαθηματικά (8-11) Αρχαία, Ιλιάδα (8-11) Αρχαία, Ελένη
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

3 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

(8-10) Φυσική (8-10) Μαθηματικά

(10-12) Χημεία

(8-10) ΚΠΑ
ΔΕΥΤΕΡΑ

6 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

(8-10) Οδύσσεια (8-11) Γλώσσα, Κείμενα (8-10) Φυσική
ΤΡΙΤΗ

7 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

(8-10) Γεωγραφία (8-10) Ιστορία

(8-10)  Αγγλικά

(8-10) Μαθηματικά

(10-12) Χημεία

ΤΕΤΑΡΤΗ

8 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

(8-10) Φυσική (8-10)  Ιστορία