Αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος, σας ενημερώνουμε ότι το Υπουργείο
Παιδείας και Θρησκευμάτων της Ελλάδας

και το Τμήμα Δημοσίων Υποθέσεων της
Αμερικανικής Πρεσβείας στην Αθήνα ανακοινώνουν την επέκταση του προγράμματος ανταλλαγής μαθητών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Future Leaders Exchange (FLEX) στην Ελλάδα, για δεύτερη συνεχή χρονιά.Το πρόγραμμα δίνει την ευκαιρία σε μαθητές από την Ελλάδα που φοιτούν στην Γ’ Γυμνασίου ή στην Α’ Λυκείου να λάβουν πλήρεις υποτροφίες για να ταξιδέψουν στις Η.Π.Α. Εκεί, θα φοιτήσουν σε αμερικανικά σχολεία, για ένα (1) ακαδημαϊκό έτος, φιλοξενούμενοι από αμερικανικές οικογένειες υποδοχής.
Ειδικότερα, προσφέρονται δέκα (10) υποτροφίες σε μαθητές και μαθήτριες από την Ελλάδα για τη σχολική χρονιά 2020-2021. Η επιλογή γίνεται μέσω ενός αξιοκρατικού και χωρίς κόστος διαγωνισμού, που είναι ανοιχτός σε όσους/όσες
πληρούν τα παρακάτω κριτήρια:
 Κατά το σχολικό έτος 2019-2020 φοιτούν στην Γ’ Γυμνασίου ή στην Α’ Λυκείου
και έχουν ημερομηνία γέννησης από 15 Ιουλίου 2002 έως 15 Ιουλίου 2005.
 Έχουν γενικό μέσο όρο βαθμολογίας ίσο ή μεγαλύτερο του “Καλώς” (13,1/20).
 Έχουν γνώση της αγγλικής γλώσσας.
 Είναι Έλληνες πολίτες.
 Πληρούν τις προϋποθέσεις για να τους χορηγηθεί θεώρηση εισόδου (βίζα) για
τις Η.Π.Α.
 Δεν έχουν διαμείνει για περισσότερο από 90 ημέρες στις Η.Π.Α., τα τελευταία
πέντε (5) χρόνια και δεν έχουν, εκείνοι ή μέλη της οικογένειάς τους, κάνει
αίτηση για μόνιμη μετανάστευση στις Η.Π.Α.
Το FLEX χρηματοδοτείται αποκλειστικά από το Γραφείο Εκπαιδευτικών και Πολιτιστικών Υποθέσεων του Υπουργείου Εξωτερικών των Η.Π.Α. (U.S Department of State) και οργανώνεται από τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό Αμερικανικά Συμβούλια
για τη Διεθνή Εκπαίδευση (American Councils for International Education, https://www.americancouncils.org), ο οποίος από το 1974 αποσκοπεί στην κατανόηση μεταξύ των λαών, την ανταλλαγή ιδεών και τη συνεργασία μέσω της εκπαίδευσης.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμπληρώσουν την ηλεκτρονική αίτηση για το πρόγραμμα στον ιστότοπο https://ais.americancouncils.org/flex έως και τις 17 Οκτωβρίου 2019, ενώ για ενδεχόμενα ερωτήματα, μπορούν να απευθύνονται απευθείας και στην κα
Αναστασία Φράγκου, Εκπρόσωπο των Αμερικανικών Συμβουλίων για τη διεθνή εκπαίδευση (+30 6946 604 002, – E-mail: greece@americancouncils.eu ). Περισσότερες πληροφορίες είναι δυνατόν να αντληθούν από την επισυναπτόμενη
πρόσκληση για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Future Leaders Exchange FLEX 2020-2021 και από τους παρακάτω ιστότοπους: http://discoverflex.org/ http://ac-see.org/new/american-councils-greece/ https://www.facebook.com/flexingreece/
Οι ωφελούμενοι των εν θέματι υποτροφιών, όταν επιστρέψουν στην Ελλάδα, προκειμένου να συνεχίσουν την φοίτησή τους στα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης υπάγονται στις εκάστοτε ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις (σχετ.: η αριθμ.
10645/ΓΔ4/22-1-2018 ΥΑ, ΦΕΚ 120 τ. Β’ 23/1/2018, όπως ισχύει).

Leave a Comment