Ευχαριστούμε θερμά τη συνάδελφο αγγλικής γλώσσας και φιλολογίας κ. Σαχπάζη Κατερίνα,
 
η οποία προσέφερε έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή για την κάλυψη των ψηφιακών αναγκών του σχολείου μας. Η ευγενής χειρονομία της αντικατοπτρίζει το ήθος της διαρκούς προσφοράς της στη μαθητική μας κοινότητα   

 

 

Leave a Comment