Ευχαριστούμε θερμά τους υπεύθυνους του προγράμματος ΔΕΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ και μέσω αυτού το ξενοδοχείο Domes,

που με προθυμία ανταποκρίθηκαν στο αίτημά μας για δωρεά α) ενός μεγάλου αριθμού λογοτεχνικών βιβλίων για τη νέα μας βιβλιοθήκη β) ενός κλιματιστικού για το γραφείο των εκπαιδευτικών του σχολείου.

Με μεγάλη χαρά παραλάβαμε τα δωρηθέντα είδη, προσφορά του ξενοδοχείου Domes, τα οποία θα διευκολύνουν το εκπαιδευτικό μας έργο. Ειδικά η δωρεά των βιβλίων, που εμπλουτίζει σε μεγάλο βαθμό τη βιβλιοθήκη μας, αισιοδοξούμε ότι θα αποτελέσει το έναυσμα για ουσιαστικότερη ενασχόληση των μαθητών και μαθητριών του σχολείου μας με τη λογοτεχνία! Ευχαριστούμε πολύ τους δωρητές!!