Το σχολικό έτος 2016-2017 στο 2ο Γυμνάσιο Αγίου Νικολάου οι μαθητές της Α’ τάξης έλαβαν μέρος σ’ ένα πολιτιστικό πρόγραμμα με θέμα «Γεωμετρικές Κατασκευές- Από την Ιστορία και το παρελθόν στην πράξη και το παρόν και από την επιστήμη στην Τέχνη και τη ζωή».

 

Στο πλαίσιο του προγράμματος που έλαβε χώρα από τον Νοέμβριο του 2016 μέχρι τις 29 Μαΐου 2017, όπου ολοκληρώθηκε με την παρουσίαση των αποτελεσμάτων της παιδαγωγικής διαδικασίας, οι μαθητές της ομάδας:
-Προσέγγισαν και κατανόησαν το πραγματικό πρόβλημα των γεωμετρικών κατασκευών, όπως αυτό καθορίστηκε ιστορικά από τον Πλάτωνα και καταγράφηκε από τον Ευκλείδη στα 13 βιβλία των «Στοιχείων» του.

Leave a Comment