Σύμφωνα με ενημέρωση που είχαμε από το ΚΑΝΕΠ – ΓΣΕΕ, το σχολείο μας είναι ένα από τα 24 σχολεία σε όλη την Ελλάδα που επιλέχθηκε για την πραγματοποίηση προγράμματος ενδοσχολικής επιμόρφωσης με θέμα:

Εισαγωγή και Διαχείριση της Καινοτομίας στην Εκπαιδευτική Μονάδα. 
Η υλοποίηση του προγράμματος θα ξεκινήσει το Φεβρουάριο του 2015

Leave a Comment