Η έρευνα έχει το εξής θέμα:

“Ο ρόλος της γονεϊκής ψυχολογικής ευελιξίας στη σχέση μεταξύ της συναισθηματικής ρύθμισης και της ψυχικής υγείας των εφήβων”.

Για τη διεξαγωγή της  απαιτείται πληθυσμός παιδιών ηλικίας 12 έως 17 και οι αντίστοιχοι γονείς τους. Η συμμετοχή γίνεται μέσω της συμπλήρωσης ερωτηματολογίων όπου υπάρχουν 3 μέρη ένα για τον κάθε ένα (μητέρα, πατέρας, παιδί). Για την ορθή και έγκυρη συμμετοχή στην έρευνα απαιτείται να συμπληρωθεί και από τα 3 μέλη. Η συμμετοχή είναι εθελοντική και πλήρως ανώνυμη και μπορεί να γίνει ηλεκτρονικά πατώντας τον παρακάτω σύνδεσμο. 

Διεξάγεται από την κ. Πέτσα Ευαγγελία, ψυχολόγο

Γιατί να πάρετε μέρος στην έρευνα?

1) Γιατί μέσω της έρευνας γίνεται προαγωγή της γνώσης και της επιστήμης ανακαλύπτοντας νέα δεδομένα. 

2) Μπορούν να σχεδιαστούν προγράμματα παρέμβασης για τους γονείς ώστε να ενισχυθεί η ψυχολογική ευελιξία εφόσον διαπιστωθεί ο σημαντικός ρόλος της στα παιδιά. 

https://docs.google.com/forms/d/1qUpwhy4v5VixzRlHwRERRjpFkuNS0syq1iHNmz9W81I/edit