Στο πλαίσιο του μαθήματος Εργαστήρια Δεξιοτήτων της Γ τάξης το σχολείο μας φέτος προγραμμάτισε την υλοποίηση του προγράμματος My Career.

Το Πρόγραμμα Επαγγελματικού Προσανατολισμού «My Career» απευθύνεται σε μαθητές δημοσίων σχολείων ηλικίας 15-18 ετών (Γ΄ Γυμνασίου & Λυκείου). Πρόκειται για δωρεάν διαδικτυακό εκπαιδευτικό πρόγραμμα, εγκεκριμένο από το ΥΠΑΙΘ, το οποίο αξιοποιεί τις νέες τεχνολογίες και σκοπό έχει την παροχή πληροφοριών και οδηγιών επαγγελματικού προσανατολισμού.

Οι στόχοι του είναι οι ακόλουθοι:

  1. αυτογνωσία
  2. πληροφόρηση για σπουδές & επαγγέλματα
  3. ανάγκες της αγοράς εργασίας
  4. λήψη ορθών αποφάσεων

Οι σχετικές δραστηριότητες πραγματοποιούνται με ομαδικές συνεδρίες (ανά τμήμα), καθώς και ατομικές, σε περίπτωση που κάποιο παιδί το επιθυμεί. Στους/στις μαθητές/τριες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα χορηγείται δωρεάν Τεστ Επαγγελματικών Ενδιαφερόντων, τα αποτελέσματα του οποίου κοινοποιούνται χωριστά σε κάθε μαθητή/τρια. Ακολούθως, ο μαθητής/η μαθήτρια μπορεί να πραγματοποιήσει 2 δωρεάν ατομικές συνεδρίες με Συμβούλους Επαγγελματικού Προσανατολισμού, εφόσον το επιθυμεί.

΄Ετσι οι μαθητές/τριες θα είναι σε θέση:

  • Να ενημερωθούν για τα επαγγέλματα
  • Να συσχετίσουν τα ενδιαφέροντά τους, τις σπουδές τους στο σχολείο και τις ευκαιρίες που προσφέρονται σε υψηλής ζήτησης καριέρες
  • Να λάβουν το Τεστ Επαγγελματικών Ενδιαφερόντων και να συζητήσουν τα αποτελέσματα με Συμβούλους Επαγγελματικού Προσανατολισμού
  • Να ανακαλύψουν τις κλίσεις τους και να γνωρίσουν καλύτερα τον εαυτό τους
  • Να αναπτύξουν δεξιότητες όπως: ΙΤ skills, Επικοινωνία, Δεξιότητες παρουσίασης του εαυτού τους, Αυτοπεποίθηση, Κριτική σκέψη, Αυτοεκτίμηση, Λήψη Αποφάσεων, Επίλυση Προβλημάτων

Οι 2 πρώτες συνεδρίες έγιναν με τους μαθητές και τις μαθήτριες, που είχαν δηλώσει συμμετοχή στο πρόγραμμα, την Τετάρτη 5 Απριλίου. Τα παιδιά ενημερώθηκαν για τον τρόπο λήψης αποφάσεων και επιλογής επαγγέλματος με τα σημερινά δεδομένα από  την κ. Ε. Τσιλιμίγκρα, Σύμβουλο Επαγγελματικού Προσανατολισμού, την οποία ευχαριστούμε πολύ.

Ευχαριστούμε επίσης θερμά την κ. Άννα Οικονομίδου, μητέρα μαθήτριας του σχολείου μας, που μας έφερε σε επαφή με τους δημιουργούς του προγράμματος.

Comments are closed.