Με αφορμή τη γιορτή της Γαλλοφωνίας μέσα στο Μάρτιο & εμπνευσμένοι από το Γάλλο παιδαγωγό Freinet, γράψαμε και διαβάσαμε τα δικά μας «Μικρά Βιβλία» (les petits livres) με τους μαθητές της Α γυμνασίου! Ζήτω η Γαλλοφωνία!!!