Ευχαριστούμε θερμά τον κ. Θεόδωρο Κατάσο, γυναικολόγο και διευθυντή της ιατρικής υπηρεσίας του ΓΝΑΝ, για το μάθημα που έκανε στους μαθητές της Β τάξης του σχολείου μας για τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα.

Το θέμα αυτό συμπεριλαμβάνεται στην ύλη του μαθήματος Εργαστήρια Δεξιοτήτων και σίγουρα ο κ. Κατάσος ήταν ο πλέον αρμόδιος για να το αναπτύξει. Τον ευχαριστούμε για το χρόνο που μας διέθεσε, παρά το φορτωμένο του πρόγραμμα, και τον όμορφο τρόπο με τον οποίο προσέγγισε τους μαθητές και τις μαθήτριές μας.