Την Τρίτη 18 Μαΐου, οι μαθητές και οι μαθήτριες του τμήματος Α3 του σχολείου μας

είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν ένα ξεχωριστό μάθημα από το Ευγενίδειο Ίδρυμα. Ενημερώθηκαν για την τέχνη του 2D animation, μια τέχνη που έχει τη δυνατότητα να ζωντανεύει χαρακτήρες, αντικείμενα και κόσμους ολόκληρους μπροστά στα μάτια των θεατών.

Οι συμμετέχοντες μετατρέπονται σε animators και ανακαλύπτουν τις τεχνικές του 2D animation, τους τρόπους που δημιουργείται, τις βασικές του αρχές και την ορολογία που χρησιμοποιούν οι επαγγελματίες του κλάδου. Στην συνέχεια, με την χρήση κατάλληλου λογισμικού, πειραματίζονται με την δημιουργία του γνωστού «bouncing ball animation» χρησιμοποιώντας τεχνικές όπως το tweening και το onion skinning.

Ευχαριστούμε τις εκπαιδευτικούς του σχολείου μας κ. Ειρήνη Νικητάκη και κ. Γιάννα Παπαδάκη, που ανέλαβαν την πρωτοβουλία για την οργάνωση της δράσης αυτής.