Με μεγάλη χαρά πληροφορηθήκαμε σήμερα ότι το πρόγραμμα Erasmus + του σχολείου μας με τίτλο «EUROPIA – Building New European Dreams»,

που ολοκληρώθηκε το 2021, βραβεύτηκε με το σήμα Ποιότητας Erasmus, λόγω της πολύ καλής αξιολόγησής του, και εντάχθηκε στην ομάδα των “Success Story” Erasmus. Έτσι κατατάσσεται στη μικρή ομάδα των 12 έργων της Βασικής Δράσης 2 (σε σύνολο 212 έργων) που θεωρούνται ιδιαίτερα υποδειγματικά για το έτος αναφοράς 2021 ως προς την υλοποίηση, τα αποτελέσματα και τα κριτήρια ποιότητας της αντίστοιχης Βασικής Δράσης.

Θα θέλαμε με αυτήν την ευκαιρία να εκφράσουμε τα θερμά μας συγχαρητήρια σε όλη την ομάδα Erasmus+ του σχολείου μας, που εργάστηκε για την υλοποίηση αυτού του προγράμματος!!

Comments are closed.