Το 2οΓυμνάσιο Αγίου Νικολάου είναι το μόνο σχολείο στην Κρήτη το οποίο συμμετέχει στο δίκτυο συνεργαζόμενων σχολείων με το Κέντρο Μέριμνας Οικογένειας και Παιδιού (πιστοποιημένος φορέας Συνοδευτικών και Υποστηρικτικών Υπηρεσιών από το Υπουργείο Παιδείας). Στο πλαίσιο της συνεργασίας αυτής, την Πέμπτη 15 Φεβρουαρίου πραγματοποιήθηκε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Livewithout bullying», που εστιάζει στην αναζήτηση σύγχρονων τρόπων αντιμετώπισης του φαινομένου ενδοσχολικής βίας.
Μέσα από ηλεκτρονική πλατφόρμα 25 παιδιά της πρώτης και δευτέρας γυμνασίου παρακολούθησαν εκπαίδευση διαδραστικού χαρακτήρα μέσω τηλεδιάσκεψης, με σκοπό την ευαισθητοποίηση, την καλύτερη κατανόηση, την αποτελεσματικότερη διαχείριση της ενδοσχολικής βίας και την καλλιέργεια σημαντικών δεξιοτήτων της ζωής, όπως η διεκδικητικότητα. Τα παιδιά, με την καθοδήγηση ειδικού συμβούλου, ενημερώθηκαν, σκέφτηκαν και μίλησαν, εξασκώντας την ικανότητά τους να θέτουν όρια σεβόμενοι τόσο τον εαυτό τους όσο και τους άλλους.

Leave a Comment