Οι ημερομηνίες διεξαγωγής του Πανελλήνιου Διαγωνισμού Ορθογραφίας 2022 είναι από Πέμπτη 26 Μαΐου έως και Κυριακή 29 Μαΐου 2022.
Μέσα σε αυτό το διάστημα, οι μαθητές μπορούν να συνδεθούν στην πλατφόρμα όποια ώρα θέλουν (εντός ή εκτός σχολικού ωραρίου) και να απαντήσουν στις ερωτήσεις του διαγωνισμού. Οι ερωτήσεις θα είναι συνολικά 40.  
Η καταληκτική ημερομηνία εγγραφών είναι η 23η Μαΐου 2022.
Στη σελίδα του διαγωνισμού (https://super-contest.com/) έχει αναρτηθεί υλικό προετοιμασίας (κανόνες ορθογραφίας και παραδείγματα) ανά τάξη το οποίο μπορείτε ελεύθερα να αξιοποιήσετε μέσα στην τάξη ή να το διανείμετε στους μαθητές σας.