Στο πλαίσιο του 10ου Μαθητικού Φεστιβάλ Ψηφιακής Δημιουργίας (www.digifest.info),

θα διεξαχθεί εργαστήριο για μαθητές / μαθήτριες Ε’ και ΣΤ’ τάξης Δημοτικού και όλων των τάξεων του Γυμνασίου με τίτλο «Διαδικτυακός εκφοβισμός (cyberbullying), ορθή χρήση του Διαδικτύου και των προσωπικών δεδομένων» και εισηγητές τους κ. Αναστάσιο Αραμπατζή και κα. Αριάνα Ράπτη από τη Homo Digitalis.

Η τεχνολογία και ο ψηφιακός κόσμος προσφέρουν απίστευτες δυνατότητες και διευκολύνουν σε πολύ μεγάλο βαθμό την καθημερινότητά μας. Μαζί με τα πλεονεκτήματα που δημιουργούν για όλους μας όμως, δημιουργούν και νέα επικίνδυνα φαινόμενα. Ένα από αυτά είναι ο διαδικτυακός εκφοβισμός (cyberbullying), ο οποίος αποτελεί προέκταση του παραδοσιακού bullying. Το cyberbullying είναι ιδιαίτερα διαδεδομένο ανάμεσα στα παιδιά και ενώ τις περισσότερες φορές μπορεί να μοιάζει αθώο, μπορεί να αποκτήσει και επικίνδυνες διαστάσεις. Για την ορθή αντιμετώπισή του, απαιτείται να είναι ενημερωμένα τόσο τα παιδιά όσο και οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί τους.

Το εργαστήριο (demo) έχει σχεδιαστεί για 60 μαθητές / μαθήτριες (30 για κάθε ημερομηνία διεξαγωγής).

Η συμμετοχή στο εργαστήριο προϋποθέτει απαραιτήτως την εγγραφή του μαθητή στην φόρμα https://forms.gle/5SYV7PmWjF8GHLyUA έως και την Τρίτη 13 Απριλίου. Η εγγραφή του μαθητή / μαθήτριας πρέπει να γίνει απαραίτητα από τον κηδόμενα του ή από τον εκπαιδευτικό Πληροφορικής του σχολείου του.

Το εργαστήριο θα πραγματοποιηθεί εξ αποστάσεως και διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας webex την Πέμπτη 15/4 και ώρα 9.00 πμ. και το Σάββατο 17/4 και ώρα 10.00 πμ.

Οι συμμετέχοντες μαθητές και μαθήτριες θα ενημερωθούν και θα λάβουν το σύνδεσμο του δωματίου στο οποίο θα γίνει το εργαστήριο λαμβάνοντας ένα email την Τετάρτη 14 Απριλίου.

Στους συμμετέχοντες μαθητές θα δοθούν βεβαιώσεις συμμετοχής.

Παρακαλούνται οι κ.κ. Διευθυντές των Σχολείων σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς Πληροφορικής να ενημερώσουν όλους τους μαθητές / μαθήτριες και τους γονείς τους και να συνδράμουν στην υποβολή της αίτησής τους, όπου αυτό είναι απαραίτητο.

Γιώργος Πανσεληνάς Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου Πληροφορικής