Στο πλαίσιο υποστήριξης της τηλεκπαίδευσης, η ΔΔΕ Λασιθίου προτίθεται να δημιουργήσει τμήμα επιμόρφωσης για γονείς και κηδεμόνες, που επιθυμούν να βοηθήσουν τα παιδιά τους σε θέματα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Αν ενδιαφέρεστε να συμμετέχετε, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με το σχολείο