ΩΡΕΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
1η ώρα   08:15 – 08:55
2η ώρα  09:05 – 09:45
3η ώρα 09:55 – 10:35
4η ώρα 10:45 – 11:25
5η ώρα 11:35 – 12:15
6η ώρα 12:25 – 13:05
7η ώρα  13:15 – 13:55