Στο πλαίσιο εγκεκριμένου προγράμματος Erasmus+ ΚΑ1 με θέμα τη διαχείριση του άγχους στο χώρο του σχολείου, 6 εκπαιδευτικοί του 2ου Γυμνασίου Αγίου Νικολάου

παρακολούθησαν δομημένο κύκλο μαθημάτων στη Βουδαπέστη της Ουγγαρίας το διάστημα από 18 έως 23 Νοεμβρίου.

Αρχικά, υπήρξε θεωρητική κατάρτιση σε θέματα αναγνώρισης του άγχους και της συναισθηματικής εξάντλησης, που μπορεί να δημιουργηθούν μέσα στο σχολικό περιβάλλον. Πρόκειται για επαγγελματικό χώρο στον οποίο οι εκπαιδευτικοί συναναστρέφονται με εφήβους μαθητές με διαφορετικό οικογενειακό υπόβαθρο, αλλά και συναδέλφους με διαφορετικές προσωπικότητες και μεθόδους διδασκαλίας. Στη συνέχεια, οι συμμετέχοντες πήραν μέρος σε βιωματικά εργαστήρια αυτογνωσίας, που περιλάμβαναν κυρίως ασκήσεις ρόλων, και διδάχθηκαν τεχνικές διαχείρισης στρεσογόνων καταστάσεων και συγκρούσεων μέσα στο σχολείο. Τα σεμινάριο, εκτός από τους Έλληνες εκπαιδευτικούς, παρακολούθησε ομάδα εκπαιδευτικών από διάφορες ευρωπαϊκές χώρες. Όλοι αξιολόγησαν ιδιαίτερα θετικά τη δυνατότητα που είχαν να γνωριστούν, να μιλήσουν για το εκπαιδευτικό σύστημα των χωρών τους, να ανταλλάξουν εμπειρίες και προβληματισμούς και τελικά να δημιουργήσουν ένα δίκτυο επικοινωνίας με σκοπό την συνεργασία και την ανταλλαγή καλών πρακτικών στο μέλλον.

Το πρόγραμμα αυτό είναι το πιο πρόσφατο μιας σειράς ευρωπαϊκών προγραμμάτων, τα οποία έχει εκπονήσει το σχολείο μας τα τελευταία χρόνια. Ο όγκος της εργασίας που χρειάστηκε να διακπεραιωθεί προκειμένου οι εκπαιδευτικοί να συμμετέχουν αποτελεσματικά και αποδοτικά στο πρόγραμμα υποδηλώνει την επιθυμία τους για διαμόρφωση ενός νέου, ευρωπαϊκού προσανατολισμού, για ανταλλαγή γόνιμων απόψεων και προβληματισμών, προκειμένου η διαδικασία της μάθησης να γίνει πιο ελκυστική και προσιτή σε όλους,  μαθητές και εκπαιδευτικούς.


ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΥΘΥΝΩΝ
Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή της παρούσας [έκδοσης, ιστοσελίδας, ταινίας κλπ] δεν συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντανακλά τις απόψεις μόνον των δημιουργών, και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που εμπεριέχονται σε αυτό”. 

 

 

Leave a Comment